Hoppa till innehåll
Media

Finland ansluter sig till Internationella vaccininstitutet

social- och hälsovårdsministeriet
Utgivningsdatum 23.7.2020 13.22
Pressmeddelande

Genom förordning av statsrådet sätts avtalet om upprättande av Internationella vaccininstitutet i kraft. Förordningen och med den Finlands medlemskap i institutet träder i kraft den 1 augusti 2020. Som medlem har Finland bättre möjligheter att påverka den långsiktiga och strategiska vaccinforskningen och -utvecklingen.

Genom förordningen sätts avtalet om upprättande av Internationella vaccininstitutet (International Vaccine Institute, IVI) i kraft och samtidigt också lagen om ikraftsättandet av de bestämmelser i avtalet som hör till området för lagstiftningen.

Vid sitt sammanträde den 12 mars 2020 beslutade regeringen att stödja forskningen och utvecklingsarbetet för ett vaccin som skyddar mot coronavirus med en miljon euro genom Internationella vaccininstitutet. Samtidigt beslutade regeringen att föreslå att Finland ansluter sig till IVI. Institutet håller för närvarande på att sätta igång utvecklingsarbetet för ett vaccin mot coronaviruset.

Riksdagen godkände i samband med den första tilläggsbudgetpropositionen 2020 att en miljon euro läggs till momentet för social- och hälsovårdsministeriets internationella medlemsavgifter och att Finland ansluter sig till IVI. I samband med vårens rambeslut gjordes därtill en årlig anslagshöjning som ska täcka det finansiella bidraget till IVI.

Finland har inte tidigare deltagit i IVI:s verksamhet som stat, med har utbytt information och samarbetat genom internationella program för hälsosäkerhet.

Internationella vaccininstitutet (International Vaccine Institute, IVI) är en internationell organisation för forskning om och utveckling av vaccin. Organisationen grundades 1997 på initiativ av FN:s utvecklingsprogram (UNDP). IVI bedriver internationellt samarbete kring vaccinforskning, produktutveckling och för att stärka kapaciteten.

Ytterligare information:

Outi Kuivasniemi, råd för internationella ärenden, tfn  0295 163 117
 

Tillbaka till toppen