Hoppa till innehåll
Media

Finansiering har beviljats för integrationsforskning inom social- och hälsovården

social- och hälsovårdsministeriet
Utgivningsdatum 7.10.2022 12.27
Pressmeddelande
En man går in på en hälsovårdscentral

Social- och hälsovårdsministeriet har anvisat Institutet för hälsa och välfärd 1 850 000 euro för integrationsforskning inom social- och hälsovården.

I och med reformen av social- och hälsovården och räddningsväsendet överförs ansvaret för samordningen av social- och hälsotjänsterna till välfärdsområdena. Serviceintegrationen förutsätter ändringar på system-, arbetstagar- och kundnivå. Både nationellt och internationellt finns det relativt lite forskningsresultat i fråga om integrationen. 

Social- och hälsovårdsministeriet har anvisat Institutet för hälsa och välfärd 1 850 000 euro för genomförande av integrationsforskning inom social- och hälsovården 2022–2023. Syftet med forskningen är att ta fram information särskilt om verkningsfullheten och kostnadsnyttoeffekten i fråga om integrationen av social- och hälsovården, om aspekter som gäller organiseringen av välfärdsområdena och ledningen av integrationen samt om genomförandet av integrationen i olika kundgrupper.

Institutet för hälsa och välfärd genomför forskningen tillsammans med samarbetsparterna och samordnar forskningshelheten.

Ytterligare information

Erja Mustonen, specialsakkunnig, [email protected]

Tillbaka till toppen