Hoppa till innehåll
Statsrådet och ministerierna Media

Exceptionella tider medför exceptionella möjligheter: det första arbetsdokumentet i publikationsserien av kommittén för social trygghet har publicerats

Social- och hälsovårdsministeriet
25.8.2020 8.50
Pressmeddelande

Nu inleds en publikationsserie av den parlamentariska kommitté som bereder reformen av den sociala tryggheten. Det första arbetsdokumentet i publikationsserien har skrivits av Olli Kangas, arbetslivsprofessor och programdirektör för projektet Jämlikt samhälle, som finansieras av rådet för strategisk forskning.

I arbetsdokumentet ”Poikkeukselliset ajat avaavat poikkeuksellisia mahdollisuuksia” (Exceptionella tider medför exceptionella möjligheter) dryftar Kangas vilken betydelse exceptionella förhållanden har för förändringar i samhället och dess institutioner. I den historiska översikten granskas hur krig, ekonomiska kriser och pandemier har påverkat socialpolitikens utveckling såväl i Finland som på andra håll i världen.

Undantagssituationer avslöjar samhällets brytpunkter och brister i den sociala tryggheten, samtidigt som de medför ingångar till större förändringar.

"Socialpolitiska system karakteriseras av en viss kontinuitet och institutionell stelhet. Socialpolitiken handlar inte enbart om omfördelning av pengar. Samhällelig makt finns lagrad i dess system. Därför är systemen svåra att förnya. Under exceptionella förhållanden antar den institutionella stelheten mer flexibla former, vilket möjliggör genomförandet av större reformer", säger Kangas.

En reform av den sociala tryggheten är inte möjlig utan en samhällelig debatt om reformens värderingar och konsekvenserna av de ändringar som bereds. Förändringen bygger på en diskussion som publikationsseriens dokument bidrar till. 
Publikationsserien består av rapporter och arbetsdokument som publiceras i digital form på social- och hälsovårdsministeriets webbplats.

Diskussionsmöte om arbetsdokumentet i slutet av augusti

Ett diskussionsmöte om arbetsdokumentet ordnas måndagen den 31 augusti kl. 12.30. Talare vid evenemanget är Olli Kangas, ärkebiskop emeritus Kari Mäkinen samt Hanna Wass, docent i allmän statslära och direktör för BIBU-forskningsprojektets arbetspaket. Liisa Siika-aho, som är direktör vid social- och hälsovårdsministeriets förmånsenhet, är programledare för evenemanget. 

Evenemanget sänds direkt på webben och kan också ses i efterhand som videoupptagning. En länk till sändningen publiceras på webbplatsen för reformen av den sociala tryggheten före evenemanget.

Ytterligare information

Olli Kangas, p. 358 45 138 3790, [email protected]
Pasi Moisio, p. 029 524 7228, fö[email protected]
Tuulia Nieminen, p. 0295 163 635, fö[email protected]