Hoppa till innehåll
Media

Europeiska kommissionen ber Finland lämna ytterligare information om systemet med detaljhandelstillstånd för alkoholdrycker som innehåller högst 5,5 volymprocent alkohol

social- och hälsovårdsministeriet
Utgivningsdatum 12.2.2021 13.53
Pressmeddelande 34/2021

Europeiska kommissionen begärde den 11 februari 2021 ytterligare information av de finländska myndigheterna om regleringen av detaljhandeln med drycker som innehåller högst 5,5 volymprocent alkohol. Begäran hänför sig till den s.k. EU Pilot-mekanismen mellan kommissionen och medlemsländerna.

Begäran om utredning grundar sig på klagomål till kommissionen. Klagomålen handlar särskilt om principen om fri rörlighet för varor i samband med distansförsäljning av alkohol på nätet.

De finländska myndigheterna besvarar kommissionens frågor senast 14.4.2021.

Kommissionen ber Finland bland annat utreda om det finns detaljhandelstillstånd för detaljförsäljare som är verksamma i en annan medlemsstat och som vill bedriva distansförsäljning av alkoholdrycker som innehåller högst 5,5 volymprocent alkohol.  Dessutom ber kommissionen Finland precisera uppgifterna om detaljhandelssystemet för alkohol i Finland. 

Kommissionen frågar också om Finlands planer på att genomföra de förslag som social- och hälsovårdsministeriets arbetsgrupp lade fram i april 2018 för att utveckla regleringen av gränsöverskridande försäljning av alkoholdrycker. Enligt förslaget av den arbetsgrupp som utredde möjligheterna att begränsa den gränsöverskridande distansförsäljningen av alkoholdrycker ska näthandel med alkoholdrycker vara möjlig för såväl inhemska som utländska aktörer, förutsatt att dryckens alkoholhalt är högst 5,5 procent. Distributionen av dessa alkoholdrycker sker i Finland från detaljhandelsställen, alltså inte per post eller av ett transportföretag.

Kommissionen ber också om ytterligare upplysningar om behandlingen av anbud till Alko. 

EU Pilot-mekanismen är en del av dialogen mellan kommissionen och medlemsländerna

EU-kommissionen övervakar att medlemsstaterna följer EU-rätten. Begäran till Finland om utredning är en del av den informella EU Pilot-mekanismen mellan kommissionen och medlemsländerna. Med hjälp av mekanismen får kommissionen information av medlemsstaterna om till exempel nationella bestämmelser och den praktiska tillämpningen av dem. 

Social- och hälsovårdsministeriet offentliggör kommissionens begäran, eftersom vilseledande information om de ärenden som behandlas i pilotmekanismen har lagts fram och offentliggjorts i offentligheten. Kommissionen har samtyckt till att begäran offentliggörs.

Ytterligare information:

Jari Keinänen, direktör, [email protected]

Tillbaka till toppen