Hyppää sisältöön
Media

Euroopan komissio pyytää Suomelta lisätietoja enintään 5,5 tilavuusprosenttia sisältävien alkoholijuomien vähittäismyyntilupaa koskevasta järjestelmästä

sosiaali- ja terveysministeriö
Julkaisuajankohta 12.2.2021 13.53
Tiedote 34/2021

Euroopan komissio on pyytänyt Suomen viranomaisilta 11. helmikuuta 2021 lisätietoja liittyen enintään 5,5 tilavuusprosenttia alkoholia sisältävien juomien vähittäismyyntiä koskevaan sääntelyyn. Pyynnöt liittyvät komission ja jäsenmaan väliseen ns. EU:n Pilot -mekanismiin.

Selvityspyyntö perustuu komissiolle tehtyihin kanteluihin. Erityisesti näissä kanteluissa on kyse tavaroiden vapaan liikkuvuuden periaatteesta liittyen alkoholin etämyyntiin verkossa.

Suomen viranomaiset vastaavat komission kysymyksiin 14.4.2021 mennessä.

Komissio pyytää Suomea muun muassa selvittämään, onko toisessa jäsenvaltiossa toimiville vähittäismyyjille, jotka haluaisivat harjoittaa enintään 5,5 tilavuusprosenttia alkoholia sisältävien alkoholijuomien etämyyntiä, saatavilla vähittäismyyntilupia.  Lisäksi komissio pyytää Suomea täsmentämään tietoja Suomen alkoholin vähittäismyyntijärjestelmästä. 

Komissio tiedustelee myös Suomen suunnitelmista toteuttaa sosiaali- ja terveysministeriön työryhmän huhtikuussa 2018 tekemiä ehdotuksia alkoholijuomien rajat ylittävän myynnin sääntelyn kehittämiseksi. Alkoholijuomien rajat ylittävän etämyynnin rajoittamista selvittävän työryhmän ehdotuksen mukaan alkoholijuomien verkkokauppa olisi mahdollista niin kotimaisille kuin ulkomaisille toimijoille, kunhan juoman alkoholipitoisuus olisi korkeintaan 5,5 prosenttia. Näiden alkoholijuomien jakelu tapahtuisi Suomessa vähittäismyyntipaikoista, ei siis postitse tai kuljetusliikkeen tekemänä.

Komissio pyytää lisätietoja myös Alkolle tehtävien tarjousten käsittelystä. 

EU:n Pilot -mekanismi on osa komission ja jäsenmaiden vuoropuhelua

Euroopan komissio valvoo sitä, että jäsenvaltiot noudattavat EU-oikeutta. Suomen saama selvityspyyntö on osa komission ja jäsenmaan välistä epävirallista ns. EU:n Pilot-mekanismia. Mekanismin avulla komissio saa jäsenvaltiolta tietoja esimerkiksi kansallisista säännöksistä ja niiden käytännön soveltamisesta. 

Sosiaali- ja terveysministeriö julkistaa komission pyynnön, koska julkisuudessa on esitetty ja julkaistu harhaanjohtavaa tietoa Pilot-mekanismissa käsiteltävistä asioista. Komissio on suostunut pyynnön julkistamiseen.

Lisätietoja:

Johtaja Jari Keinänen, [email protected]

Sivun alkuun