Hoppa till innehåll
Statsrådet och ministerierna Media

Europeiskt yrkeskort för yrkesutbildade personer inom hälso- och sjukvården

Social- och hälsovårdsministeriet
30.12.2015 14.30
Pressmeddelande 223/2015

Lagen om yrkesutbildade personer inom hälso- och sjukvården ändras. Ändringarna anknyter i huvudsak till genomförandet av de ändringar som har gjorts i yrkeskvalifikationsdirektivet.

Syftet med ändringarna är att göra systemet för erkännande av yrkeskvalifikationer smidigare, underlätta rörligheten för yrkesutövare i Europa, främja patientsäkerheten och stärka patienternas och klienternas ställning inom hälso- och sjukvården.

Det europeiska yrkeskortet är en av de ändringar som följer av det ändrade yrkeskvalifikationsdirektivet. Kortet är ett elektroniskt bevis som underlättar erkännandet av yrkeskvalifikationer i ett annat EU- eller EES-land. Sjukskötare, provisorer och fysioterapeuter som är utbildade i Finland kan med hjälp av det ansöka om yrkeskvalifikationer i EU- och EES-länder.

I lagen föreskrivs sedan tidigare att en yrkesutbildad person inom hälso- och sjukvården ska ha sådana tillräckliga språkkunskaper som förutsätts i de uppgifter han eller hon sköter. Tillstånds- och tillsynsverket för social- och hälsovården får nu rätt att av grundad anledning kontrollera att en yrkesutövare som kommer från ett annat EU- eller EES-land har sådana tillräckliga språkkunskaper som krävs för att han eller hon ska kunna sköta sina uppgifter. Tidigare har man kunnat kräva visande av språkkunskaper endast av personer från länder utanför EU och EES. Dessutom ökar arbetsgivarnas ansvar i fråga om säkerställandet av språkkunskaperna.

Riksdagen förutsätter att det följs upp hur kravet på språkkunskaper fungerar och om det finns ett behov av att utvidga skyldigheten för yrkesutbildade personer från andra EU- och EES-länder att visa sina språkkunskaper. Samtidigt bör det utredas hur direktivet genomförs i andra medlemsstater.

I och med att den elektroniska varningsmekanism som förvaltas av kommissionen tas i bruk kommer medlemsländerna att underrättas, om en nationell myndighet eller domstol har begränsat rättigheterna för någon som arbetar inom hälso- och sjukvården eller helt förbjudit denna att utöva sitt yrke.

Statsrådet föreslog att lagen ska stadfästas och republikens president stadfäste lagen den 30 december. Lagen träder i kraft den 1 januari 2016.

Ytterligare information

Eila Mustonen, konsultativ tjänsteman, tfn 0295 163 460, [email protected]

Tillbaka till toppen