Hyppää sisältöön
Media

Eurooppalainen ammattikortti on tulossa terveydenhuollon ammattilaisille

sosiaali- ja terveysministeriö
Julkaisuajankohta 30.12.2015 14.30
Tiedote 223/2015

Terveydenhuollon ammattihenkilöistä annettu laki muuttuu. Muutokset liittyvät pääosin ammattipätevyyden tunnustamista koskevaan direktiiviin tehtyjen muutosten toimeenpanoon.

Muutosten tarkoituksena on tehdä ammattipätevyyden tunnustamisjärjestelmästä aiempaa sujuvampi, helpottaa ammattihenkilöiden liikkuvuutta Euroopassa, edistää potilasturvallisuutta sekä vahvistaa potilaan ja asiakkaan asemaa terveydenhuollossa.

Eurooppalainen ammattikortti on yksi muutoksista, joita ammattipätevyysdirektiivin muutos tuo tullessaan. Kortti on sähköinen todistus, joka helpottaa ammattipätevyyden tunnustamista toisessa EU- tai ETA-maassa. Suomessa koulutetut sairaanhoitajat, proviisorit ja fysioterapeutit voivat hakea sen avulla ammattipätevyyttä EU- ja ETA-maissa.

Laki on määrännyt jo aiemmin, että terveydenhuollon ammattihenkilön kielitaidon on riitettävä hänen tehtäviensä hoitamiseen. Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto Valvira saa oikeuden tarkistaa perustellusta syystä, että toisesta EU- tai ETA-maasta tulevalla ammattilaisella on riittävä kielitaito hoitaa tehtävänsä. Aiemmin kielitaidon osoittamista on voitu vaatia vain EU- tai ETA-alueen ulkopuolelta tulevilta. Lisäksi työnantajien vastuu kielitaidon varmistamisessa kasvaa.

Eduskunta edellyttää, että kielitaitovaatimuksen toteutumista seurataan ja tarkastellaan, onko tarvetta laajentaa EU- ja ETA-maiden ammattihenkilöiden kielitaidon osoittamisvelvollisuutta. Seurannan yhteydessä on selvitettävä, miten direktiivi on toimeenpantu muissa jäsenmaissa.

Komission ylläpitämän sähköisen hälytysjärjestelmän käyttöönoton myötä jäsenmaat saavat tietää, mikäli kansallinen viranomainen tai tuomioistuin on rajoittanut terveydenhuollon työntekijän oikeuksia tai kieltänyt häntä kokonaan harjoittamasta ammattiaan.

Valtioneuvosto esitti lain vahvistamista ja tasavallan presidentti vahvisti lain 30. joulukuuta. Laki tulee voimaan 1.1.2016.

Lisätiedot

neuvotteleva virkamies Eila Mustonen, p. 0295 163 460, [email protected]

Sivun alkuun