Hoppa till innehåll
Statsrådet och ministerierna Media

EU förbättrar det skydd som trafikförsäkringen ger

Social- och hälsovårdsministeriet
30.5.2018 11.53 | Publicerad på svenska 1.6.2018 kl. 10.41
Nyhet

Målet för Europeiska kommissionens ändringsförslag som gäller motorförsäkringsdirektivet är att ge bättre skydd åt offer vid trafikolyckor och förbättra försäkringstagares rättigheter. Ett annat mål för ändringarna är att ingripa mot oförsäkrad körning.

Målet med förslaget är att säkerställa att offren vid trafikolyckor får de ersättningar som de är berättigade till även om försäkringsgivaren går i konkurs. Om försäkringsgivaren för det fordon som hamnat i olycka går i konkurs kommer de skadelidande att få fullständig ersättning i det EU-land där de bor.

I förslaget förenhetligas det s.k. intyget om skadehistorik för att försäkringstagarna lättare ska kunna röra sig mellan medlemsländerna. Enligt förslaget ska försäkringsgivare beakta skadehistoriken från en annan medlemsstat på motsvarande sätt som skadehistoriken i hemlandet.

Medlemsländerna får också stärkta befogenheter för att bekämpa problemet med oförsäkrad körning. I Finland är trafikförsäkringen i regel obligatorisk för alla fordon. Finlands gällande trafikförsäkringslag baserar sig i flera avseenden på EU:s motorförsäkringsdirektiv. Finlands nuvarande trafikförsäkringslag trädde i kraft vid ingången av 2017.

Ytterligare information

Milla Mustamäki, regeringssekreterare, tfn 02951 63457, [email protected]

Tillbaka till toppen