Hoppa till innehåll
Media

EU:s hälsoministrar: EU:s medlemsländer intensifierar samarbetet och informationsutbytet på grund av coronavirusläget

social- och hälsovårdsministeriet
Utgivningsdatum 6.3.2020 16.36 | Publicerad på svenska 6.3.2020 kl. 18.00
Pressmeddelande

EU:s hälsoministrar diskuterade vid sitt extra möte den 6 mars det nya coronaviruset och de ständiga förändringar som situationen medför samt EU:s och dess medlemsstaters åtgärder för att begränsa sjukdomens spridning. Finland representerades vid rådsmötet av familje- och omsorgsminister Krista Kiuru.

Hälsosäkerhetsarbetet inom EU ska effektiviseras i samarbete med WHO

”Vi har fungerande mekanismer globalt och inom EU för att hantera situationen, säkerställa informationsgången och förebygga sjukdomsspridning. Vi bör i överenskommelse med varandra använda dem allt mer", sade Kiuru.

Finland understöder att det internationella samarbetet grundar sig på ett enhetligt genomförande av WHO:s internationella hälsoreglemente (IHR). Finland anser det vara viktigt att kommissionen fortsätter det aktiva förvaltningsövergripande samarbetet med EU-medlemsländerna, mellan generaldirektoraten inom kommissionen samt internationellt särskilt med Världshälsoorganisationen (WHO) och Europeiskt centrum för förebyggande och kontroll av sjukdomar (ECDC).

Öppet informationsutbyte, ökad medvetenhet och skydd av vårdpersonal i nyckelroll

Flera medlemsländer betonade vikten av en öppen kommunikation, ökad medvetenhet och tillförlitlig information till medborgarna i identifierandet av riskerna med sjukdomen och i förebyggandet av smittspridning. I Finland har till exempel en telefontjänst som ger allmän rådgivning öppnats, och vid hamnar och på flygplatser finns informationspunkter där resenärer kan få information. Motsvarande åtgärder för att öka medvetenheten och förmedla information i rätt tid har vidtagits i flera medlemsländer.

Enligt minister Kiuru måste man också se till att personal som deltar i vården av smittade personer skyddas samt sörja för patientsäkerheten.

”Det finns stora skillnader i sjukdomsläget mellan EU-länderna i nuläget. Eftersom vi ännu behöver mer information om coronaviruset, måste lägesbilden uppdateras kontinuerligt mellan medlemsländerna. Genom starka och samordnade gemensamma åtgärder som syftar till ett bättre informationsutbyte kan vi förebygga att viruset sprids vidare”, sade Kiuru.

Mötet var en fortsättning på de diskussioner som inleddes vid rådets extra möte den 13 februari. Då antog medlemsländerna rådets slutsatser om EU:s beredskapsåtgärder och samordningen av åtgärderna med anledning av det nya coronaviruset.

Vid mötet deltog förutom representanter för EU-kommissionen också representanter för Världshälsoorganisationen WHO:s Europaregion, Europeiska centrumet för förebyggande och kontroll av sjukdomar (ECDC) och Europeiska läkemedelsmyndigheten (EMA).

Ytterligare information:

Veli-Mikko Niemi, överdirektör, tfn 0295 163 425, 046 921 0285

Tillbaka till toppen