Hyppää sisältöön
Media

EU:n terveysministerit: EU:n jäsenmaat tiivistävät yhteistyötä ja tiedonvaihtoa koronavirustilanteessa

sosiaali- ja terveysministeriö
Julkaisuajankohta 6.3.2020 16.36
Tiedote

EU:n terveysministerit keskustelivat ylimääräisessä kokouksessaan 6. maaliskuuta uuden koronaviruksen aiheuttamasta alati muuttuvasta tilanteesta sekä EU:n ja sen jäsenmaiden toimista taudin leviämisen rajoittamiseksi. Suomea edusti kokouksessa perhe- ja peruspalveluministeri Krista Kiuru.

Terveysturvallisuustyötä EU:ssa tehostettava yhdessä WHO:n kanssa

”Meillä on maailmanlaajuisesti ja EU:ssa olemassa toimivat mekanismit tilanteen hoitamiseksi, tiedonkulun varmistamiseksi ja taudin leviämisen ehkäisemiseksi, niitä pitää yhteistuumin entistä enemmän hyödyntää”, Kiuru sanoi. 

Suomi kannattaa sitä, että kansainvälinen yhteistyö perustuu WHO:n kansainvälisen terveyssäännöstön (IHR) yhdenmukaiseen toimeenpanoon. Suomi pitää tärkeänä, että komissio jatkaa aktiivista poikkihallinnollista yhteistyötä EU-jäsenmaiden kanssa, komission sisällä pääosastojen välillä sekä kansainvälisesti erityisesti Maailman terveysjärjestön (WHO) ja Euroopan tautienehkäisy- ja -valvontakeskuksen (ECDC) kanssa. 

Avoin tiedonvaihto, tietoisuuden lisääminen ja ammattihenkilöiden suojaaminen avainasemassa

Useat jäsenmaat korostivat avointa viestintää, tietoisuuden ja kansalaisille suunnatun luotettavan tiedon lisäämistä taudin riskien tunnistamiseksi ja tartuntojen leviämisen ehkäisemiseksi. Suomessa on esimerkiksi avattu yleisneuvontaa antava puhelinpalvelu ja satamissa ja lentoasemilla jaetaan tietoa matkustajille ja pidetään yllä infopisteitä.

Vastaavia toimia kansalaisten tietoisuuden lisäämiseksi ja oikea-aikaisen tiedon välittämiseksi on tehty useassa jäsenmaassa.

Ministeri Kiurun mukaan on pidettävä myös huoli tartunnan saaneiden ihmisten hoitoon osallistuvien ammattihenkilöiden suojelemisesta sekä potilasturvallisuudesta.

”Tautitilanteessa on tällä hetkellä suuria eroja EU-maiden välillä. Koska tarvitsemme vielä lisää tietoa koronaviruksesta, on tilannekuvaa päivitettävä jatkuvasti jäsenmaiden kesken. Yhteisillä vahvoilla ja koordinoiduilla toimilla, joilla pyritään parempaan tiedonvaihtoon, voimme ehkäistä viruksen edelleen leviämistä”, Kiuru sanoi.

Kokous oli jatkoa terveysneuvoston ylimääräisessä kokouksessa 13. helmikuuta aloitetuille keskusteluille. Tuolloin jäsenmaat hyväksyivät neuvoston päätelmät EU:n varautumistoimista ja toimien koordinoinnista uuden koronaviruksen vuoksi.

EU:n komission edustajien lisäksi kokoukseen osallistuivat myös Maailman terveysjärjestön (WHO) Euroopan alueen, Euroopan tautien ehkäisy- ja valvontakeskuksen (ECDC) ja Eu-roopan lääkeviraston (EMA) edustajat.

Lisätietoja:

Ylijohtaja Veli-Mikko Niemi, p. 0295 163 425, 046 921 0285

Sivun alkuun