Hyppää sisältöön
Media

EU:n terveysministereiden ensireaktiot melko myönteisiä terveysalan toimintaohjelmalle

sosiaali- ja terveysministeriö
Julkaisuajankohta 12.6.2020 17.49
Tiedote 155/2020

EU:n jäsenmaat, Suomi mukaan lukien, suhtautuvat alustavan myönteisesti ehdotukseen EU:n uudeksi terveysalan toimintaohjelmaksi vuosille 2021–2027. Suomea kokouksessa edusti videon välityksellä perhe- ja peruspalveluministeri Krista Kiuru.

Suomi pitää EU:n terveysohjelmia tarpeellisina

EU:n komissio julkaisi 28.5. päivitetyn ehdotuksensa EU:n monivuotiseksi rahoituskehykseksi (MFF, multiannual financial framework) vuosille 2021–2027. Se sisältää ehdotuksen uudeksi terveysohjelmaksi (EU4Health).

Ohjelma pyrkii suojelemaan ihmisiä vakavilta rajat ylittäviltä terveysuhkilta, parantamaan lääkkeiden, lääkinnällisten laitteiden ja muiden kriisitilanteessa tarvittavien tuotteiden saatavuutta sekä vahvistamaan terveysjärjestelmiä ja terveydenhuollon henkilöstön osaamista.

Suomi on pitänyt tähänastisia EU:n terveysohjelmia tarpeellisina, ja suhtautuu myönteisesti uuteen erilliseen ohjelmaan. Suomi pitää ehdotuksen terveysturvallisuuteen, kriisivarautumiseen ja ennaltaehkäisyyn liittyviä painotuksia kannatettavina. Suomi pitää tärkeänä sitä, että koronaviruskriisin kokemuksista johtuvat uudet toimet ja pitkäjänteinen kansanterveystyö ovat tasapainossa koko ohjelmakauden ajan. 

Suomi korostaa hyvinvointitaloutta hyödyllisenä lähestymistapana sosiaalisesti, taloudellisesti ja ekologisesti kestävän Euroopan ja globaalin yhteisön luomiseksi kaikissa politiikoissa. Suomi katsoo, että investoinnit terveyteen ja hyvinvointiin muun muassa digitalisaatiota hyödyntämällä tukevat myös taloudellisesta kriisistä toipumista. 

Lisäksi Suomi pitää tärkeänä, että uusi ohjelma edistää YK:n kestävän kehityksen tavoitteiden (Agenda 2030) saavuttamista. 

”Ohjelmassa on kuitenkin vielä kohtia, joista tarvitaan vielä lisätietoja. Näitä ovat esimerkiksi jäsenmaiden päätösvaltaan ja vaikutusmahdollisuuksiin, ehdotettuihin indikaattoreihin ja joiltain osin toimivaltaan liittyvät kysymykset”, kertoo Kiuru.

Lisätietoja:

Ylijohtaja Veli-Mikko Niemi, [email protected]
Erityisasiantuntija Sari Vuorinen, [email protected]

Sivun alkuun