Hoppa till innehåll
Statsrådet och ministerierna Media

EU-ministrarna diskuterar ställningen för arbetstagarna inom plattformsekonomin och jämställdheten mellan könen

Arbets- och näringsministerietSocial- och hälsovårdsministeriet
3.12.2020 9.30
Nyhet

EU:s arbets- och socialministrar håller ett inofficiellt videomöte 3.12.2020. Arbetsminister Tuula Haatainen deltar i diskussionen om de åtgärder på EU-nivå som behövs för att förbättra ställningen för arbetstagare inom plattformsekonomin. Ministern för nordiskt samarbete och jämställdhet Thomas Blomqvist representerar Finland i diskussionen om genomförandet av EU:s jämställdhetsstrategi.

Europeiska kommissionen har meddelat att den i slutet av 2021 kommer att lägga fram ett lagstiftningsförslag för att förbättra arbetsvillkoren och arbetsförhållandena för arbetstagare inom plattformsekonomin. Kommissionen har för avsikt att samråda med arbetsmarknadsorganisationerna innan den lägger fram sitt förslag.

– Finland välkomnar diskussionen på EU-nivå, eftersom samma plattformar används i flera EU-länder. Ett gemensamt förhållningssätt till plattformsarbete skulle vara till fördel för alla: både arbetstagarna, medlemsländerna och de företag som nuförtiden är tvungna att beakta ländernas olika lagstiftning, säger arbetsminister Haatainen.

– Det väsentliga är att arbetstagarna inom plattformsekonomin kan garanteras goda arbetsförhållanden, social trygghet och utkomst, konstaterar arbetsminister Haatainen.

EU:s jämställdhetsstrategi är ett viktigt verktyg för att främja jämställdheten mellan könen i medlemsländerna

Videomötets andra huvudtema är jämställdhet mellan könen och genomförandet av EU:s jämställdhetsstrategi. Kommissionen publicerade EU:s jämställdhetsstrategi i mars 2020, och genomförandet av strategin diskuteras nu för första gången på politisk nivå. I genomförandet beaktas särskilt jämställdhet mellan kvinnor och män på arbetsmarknaden.

– EU:s jämställdhetsstrategi och regeringens jämställdhetsprogram har flera beröringspunkter, såsom främjandet av jämställdheten i arbetslivet och av samordningen av arbete och privatliv. Dessutom kombineras de med ett perspektiv som betonar kvinnors och mäns mångfald på jämställdheten mellan könen. Finland har starkt förbundit sig till att främja jämställdhet såväl nationellt som på EU-nivå, konstaterar ministern för nordiskt samarbete och jämställdhet Blomqvist.

Videomötet ersätter det officiella mötet i rådet för sysselsättning och socialpolitik. Det fattas inga beslut på videomötet.

Ytterligare information:

Jenni Karjalainen, arbetsministerns specialmedarbetare, tfn 040 751 5496
Liisa Heinonen, regeringsråd, arbets- och näringsministeriet, tfn 0295 064 131
Anna Abrahamsson, minister för nordiskt samarbete och jämställdhet Thomas Blomqvists specialmedarbetare, tfn 0295 150 029
Eeva Raevaara, konsultativ tjänsteman, social- och hälsovårdsministeriet, tfn 0295 163 205
 

Thomas Blomqvist Tuula Haatainen
Tillbaka till toppen