Hoppa till innehåll
Media

EU-initiativet 1+ Million Genomes fokuserar på möjligheterna med genomdata 

social- och hälsovårdsministeriet
Utgivningsdatum 27.1.2021 14.47 | Publicerad på svenska 1.2.2021 kl. 16.45
Pressmeddelande 21/2021

Användningen av genomdata, det vill säga information baserad på människans hela arvsmassa, kommer under de närmaste åren att öka snabbt inom forskningen och hälso- och sjukvården. I framtiden kommer hälsofrämjandet och behandlingen av sjukdomar allt oftare att planeras individuellt utifrån information om människans arvsmassa. Utnyttjandet av genomdata i Finland diskuterades vid det nationella kickoffevenemanget för EU-initiativet 1+ Million Genomes den 27 januari. Avsikten är att i Finland föreskriva om användningen av genomdata med en genomlag, som för närvarande bereds. En hög datasäkerhet och ett högt dataskydd säkerställs vid lagberedningen.

Användningen av genomdata har förändrat diagnostiseringen, behandlingen och prognostiseringen av många sjukdomar på 2000-talet. Samtidigt har den fördjupat förståelsen för faktorer som är viktiga med tanke på främjande av hälsa och förebyggande av sjukdomar. Genomdata är en väsentlig del av den moderna hälso- och sjukvården, där det är möjligt att skräddarsy behandlingarna allt noggrannare och mer individuellt, och då kan också en del av de skadliga biverkningarna minska.

”Finländska experter och aktörer deltar aktivt i projektet 1+ Million Genomes. Kommissionen och många andra länder betraktar Finland som en föregångare när det gäller genetik och utnyttjande av genetiska uppgifter. Vi har alltså mycket att ge, men också mycket att lära oss och få ut av det EU-omfattande samarbetet", beskriver direktör Tuula Helander.

”Coronapandemin har framhävt betydelsen av hälsokunskap, och genomik kan vara en mycket värdefull faktor vid uppföljningen och hanteringen av smittsamma sjukdomar. Vi behöver nya möjligheter inte bara för hälsofrämjande, utan också för utredningen av orsakerna till sjukdomar och för förebyggande åtgärder och riktad vård och behandling”, säger familje- och omsorgsminister Krista Kiuru

Avsikten är att i Finland föreskriva om användningen av genomdata med en genomlag, som för närvarande bereds. Både i beredningen av genomlagen och i EU:s projekt för genomdata beaktas de krav som dataskyddet ställer.

Vad är 1+ Million Genomes? 

1+ Million Genomes är ett stort europeiskt initiativ som sammanför 23 europeiska länder. Initiativet har som mål att främja samarbetet inom genomforskning mellan de avtalsslutande länderna och att skapa en möjlighet att använda genomdata på ett datasäkert, integritetsskyddande och gränsöverskridande sätt som är till gagn för medborgarna.

Projektet inleddes i april 2018 när 13 EU-länder undertecknade deklarationen ”Towards access to at least 1 million sequenced genomes in the European Union by 2022”. Projektet strävar också efter att förbättra EU:s konkurrenskraft inom individualiserad medicin (personalised medicine/healthcare), som utvecklas snabbt och vars allmänna mål är en föregripande, förebyggande och inkluderande hälso- och sjukvård.

Europeiska kommissionen stöder medlemsländernas verksamhet i projektet. 1+ Million Genomes håller också på att utvecklas till en av de viktigaste infrastrukturerna i European Health Data Space-helheten.

EU-samarbetsprojekt främjar användningen av genomdata 
1+ Million Genomes på Europeiska kommissionens webbplats

Ytterligare information

Tuula Helander, direktör, tfn 050 593 6167                                                                                           Tia-Maria Kirkonpelto, sakkunnig, tfn 050 330 5849

Tillbaka till toppen