Hyppää sisältöön
Media

EU:n 1+Million Genomes -aloite keskittyy genomitiedon tuomiin mahdollisuuksiin 

sosiaali- ja terveysministeriö
Julkaisuajankohta 27.1.2021 14.47
Tiedote 21/2021

Genomitiedon eli ihmisen koko perimästä saatavan tiedon hyödyntäminen tutkimuksessa ja terveydenhuollossa yleistyy nopeasti. Tulevaisuudessa terveyden edistäminen ja sairauksien hoito suunnitellaan yhä useammin yksilöllisesti ihmisen perimästä saatavan tiedon perusteella. EU:n 1+Million Genomes -aloitteen kansallisessa kick-off -tilaisuudessa 27.1. keskusteltiin genomitiedon hyödyntämisestä Suomessa. Suomessa genomitiedon käytöstä on tarkoitus säätää genomilailla, joka on parhaillaan valmistelussa. Korkea tietoturva ja -suoja varmistetaan lainvalmistelussa.

Genomitiedon käyttö on mullistanut monien sairauksien tunnistamisen, hoidon ja ennustamisen 2000-luvulla. Samalla se on syventänyt ymmärrystä terveyden edistämisen ja sairauksien ehkäisyn kannalta tärkeistä tekijöistä. Genomitieto on yksi oleellinen osa modernia terveydenhuoltoa, jossa hoitoja on mahdollista räätälöidä yhä tarkemmin ja yksilöllisemmin, jolloin myös osa haitallisista sivuvaikutuksista voi vähentyä.

”Suomalaiset asiantuntijat ja toimijat ovat vahvasti mukana 1+Million Genomes -hankkeessa. Komissio ja monet muut maat pitävät Suomea edelläkävijänä genetiikassa ja geneettisen tiedon hyödyntämisessä. Meillä on siis annettavaa, mutta myös paljon opittavaa ja saatavaa EU:n laajuisesta yhteistyöstä”, johtaja Tuula Helander kuvailee.

”Koronapandemia on korostanut terveystiedon merkitystä, ja genomiikka voi olla erittäin arvokas tekijä tartuntatautien seuraamisessa ja hallinnassa. Tarvitsemme uudenlaisia mahdollisuuksia terveyden edistämisen lisäksi sairauksien syiden selvittämiseen, ehkäisyyn ja kohdistettuun hoitoon” perhe- ja peruspalveluministeri Krista Kiuru sanoo. 

Suomessa genomitiedon käytöstä on tarkoitus säätää genomilailla, joka on parhaillaan valmistelussa. Sekä genomilain valmistelussa että EU:n genomitiedon hankkeessa otetaan huomioon tietosuojan asettamat vaatimukset.

Mikä on 1+Million Genomes -aloite? 

1+Million Genomes on suuri Euroopan laajuinen aloite, joka tuo yhteen 23 Euroopan maata. Aloitteen tavoitteena on edistää allekirjoittajamaiden yhteistyötä genomitutkimuksessa sekä luoda mahdollisuus tietoturvalliseen ja yksityisyyden suojan varmistavaan rajat ylittävään genomitiedon käyttöön kansalaisten hyödyksi.

Hanke käynnistyi huhtikuussa 2018, kun 13 EU-jäsenmaata allekirjoitti "Towards access to at least 1 million sequenced genomes in the European Union by 2022" -julistuksen. Hanke pyrkii parantamaan myös EU:n kilpailukykyä nopeasti kehittyvässä yksilöllistetyssä lääketieteessä (personalised medicine/healthcare), jonka yleisenä tavoitteena on ennustava, ennaltaehkäisevä ja osallistava terveydenhuolto.

Euroopan komissio tukee jäsenmaiden toimintaa hankkeessa. 1+Million Genomes -aloite on myös rakentumassa yhdeksi keskeisistä infrastruktuureista European Health Data Space -kokonaisuudessa.

Lisätietoja

johtaja Tuula Helander, p. 050 593 6167
asiantuntija Tia-Maria Kirkonpelto, p. 050 330 5849

Sivun alkuun