Hoppa till innehåll
Statsrådet och ministerierna Media

En översikt över de nordiska ländernas webbapoteksverksamhet och distansförsäljning av läkemedel har publicerats

Social- och hälsovårdsministeriet
2.11.2021 12.09 | Publicerad på svenska 2.11.2021 kl. 16.13
Pressmeddelande 325/2021

Reformen av läkemedelsärenden ingår i regeringsprogrammet för statsminister Marins regering. Läkemedelsärendena ska reformeras som en helhet, och som en del av detta granskas utvecklingen av apotekens webbtjänstverksamhet och distansförsäljning av läkemedel. I den nu publicerade lägesöversikten beskrivs de nordiska ländernas reglering i fråga om webbapoteksverksamhet och distansförsäljning av läkemedel. 

I lägesöversikten kartläggs de nordiska ländernas reglering i fråga om webbapoteksverksamhet och distansförsäljning av läkemedel. Syftet med översikten var att utreda tillståndsförfaranden, föreskrifter, tillsyn, ansvar, tillgängliga tjänster och eventuella pågående reformer som gäller verksamheten. 

Det material som utarbetats för översikten utnyttjas i utvecklingen av apoteksekonomin och distributionen av läkemedel, närmare bestämt i utvecklingen av Finlands webbapotekstjänster och distansförsäljningen av läkemedel. 

Det finns många likheter mellan de nordiska ländernas lagstiftning om webbapotek. Både egenvårdsläkemedel och receptbelagda läkemedel får säljas på nätet, och distansförsäljningen av läkemedel kräver ett särskilt tillstånd eller en myndighetsanmälan. Distansförsäljningen av läkemedel följer i huvudsak regleringen som gäller sedvanlig försäljning av läkemedel, även om den på grund av dess verksamhets karaktär omfattas av ytterligare begränsningar och skyldigheter. De ytterligare begränsningarna gäller bl.a. läkemedel som förvaras kallt, narkotika och andra läkemedel som är under särskild tillsyn. De ytterligare skyldigheterna gäller transportförhållanden för läkemedel, läkemedelsrådgivning och dataskydd. 

Det finns dock skillnader i den nordiska lagstiftningen. Sveriges och Danmarks nationella lagstiftning tillåter apotek som endast är verksamma på nätet. I Norge, Sverige och Danmark får alla läkemedel som finns till försäljning expedieras via ett webbapotek, medan det i de andra länderna är förbjudet att sälja vissa läkemedel på nätet. I Norge, Sverige och Danmark får egenvårdsläkemedel säljas över nätet också annanstans än via ett apotek, vilket inte är tillåtet enligt de andra ländernas lagstiftning.

Översikten granskade regleringen av webbapoteksverksamheten och distansförsäljningen av läkemedel i Finland, Sverige, Norge, Danmark och Island.

Ytterligare information

Anne Hautala, specialsakkunnig, tfn 0295 163 703, [email protected] 
Aleksi Westerholm, planerare, tfn 0295 163 763, [email protected]

Tillbaka till toppen