Hyppää sisältöön
Media

Katsaus Pohjoismaiden verkkoapteekkitoimintaan ja lääkkeiden etämyyntiin julkaistu

sosiaali- ja terveysministeriö
Julkaisuajankohta 2.11.2021 12.09
Tiedote 325/2021

Lääkeasioiden uudistus on osa pääministeri Marinin hallituksen hallitusohjelmaa. Lääkeasioita uudistetaan kokonaisuutena, jonka yhtenä osana tarkastellaan apteekkien verkkopalvelutoiminnan ja lääkkeiden etämyynnin kehittämistä. Nyt julkaistussa tilannekatsauksessa kuvataan Pohjoismaiden verkkoapteekkitoimintaan ja lääkkeiden etämyyntiin liittyvää sääntelyä. 

Tilannekatsauksessa kartoitetaan pohjoismaiseen verkkoapteekkitoimintaan ja lääkkeiden etämyyntiin liittyvää sääntelyä. Katsauksen tavoitteena oli selvittää toimintaan liittyviä lupakäytäntöjä, määräyksiä, valvontaa, vastuita, tarjolla olevia palveluita sekä mahdollisia käynnissä olevia uudistuksia. 

Katsauksessa syntynyttä materiaalia hyödynnetään apteekkitalouden ja lääkkeiden jakelun kehittämisessä, tarkemmin Suomen verkkoapteekkipalveluiden ja lääkkeiden etämyynnin kehittämistyössä. 

Pohjoismaiden verkkoapteekkilainsäädännöistä löytyy paljon yhtäläisyyksiä. Verkossa saa myydä sekä itsehoito- että reseptilääkkeitä, ja lääkkeiden etämyynti vaatii erillisen luvan tai ilmoituksen viranomaiselle. Lääkkeiden etämyynti noudattaa pääosin tavanomaisen lääkemyynnin sääntelyä, vaikkakin siihen liittyy toiminnan luonteesta johtuen lisärajoitteita ja -velvoitteita. Lisärajoitteet koskevat mm. kylmäsäilytettäviä lääkkeitä, huumausaineita ja muita erityisen valvonnan alaisia lääkkeitä. Lisävelvoitteet liittyvät lääkkeiden kuljetusolosuhteisiin, lääkeneuvonnan antamiseen ja tietosuojan toteutumiseen. 

Pohjoismaisessa sääntelyssä on kuitenkin eroja. Ruotsin ja Tanskan kansallinen lainsäädäntö sallii pelkästään verkossa toimivat apteekit. Norjassa, Ruotsissa ja Tanskassa verkkoapteekin kautta voidaan toimittaa kaikkia myynnissä olevia lääkkeitä, kun taas muissa maissa osaa lääkkeistä ei saa myydä verkon kautta. Norjassa, Ruotsissa ja Tanskassa itsehoitolääkkeitä voidaan myydä verkon kautta myös muualta kuin apteekeista, mitä muiden maiden sääntely ei salli.

Katsauksessa tarkasteltiin Suomen, Ruotsin, Norjan, Tanskan ja Islannin verkkoapteekkitoimintaan ja lääkkeiden etämyyntiin liittyvää sääntelyä.

Lisätietoja

erityisasiantuntija Anne Hautala, p. 0295 163 703, [email protected] 
suunnittelija Aleksi Westerholm, p. 0295 163 763, [email protected]

Sivun alkuun