Hyppää sisältöön
Media

Lapsibudjetoinnin pilotti on kansallisen lapsistrategiatoiminnon ensimmäisiä tehtäviä

sosiaali- ja terveysministeriö
Julkaisuajankohta 23.12.2022 9.39
Tiedote 326/2022

Kansallisen lapsistrategiatoiminnon työ käynnistyy alkuvuonna 2023, jolloin sitä varten perustettuihin virkoihin myös rekrytoidaan henkilöstö. Eräs ensimmäisen toimintavuoden tehtävistä on lapsibudjetoinnin pilotin käynnistäminen hyvinvointialueilla.

Hyvinvointialueen ja sen kuntien lapsibudjetoinnin pilotti käynnistyy vähintään kolmella hyvinvointialueella. Pilotin tavoitteena on laatia vuonna 2023 “lasten, nuorten ja perheiden hyvinvoinnin tilinpäätös” osana kuntien hyvinvointikertomusta. Lisäksi käynnistyy ilmiöpohjaisen budjetoinnin valmistelu lasten ja nuorten syrjäytymisen ehkäisyn teemalla. Hyvinvointialueille ja kunnille tarjotaan koulutusta ja muuta tukea lapsibudjetoinnin käyttöönottoon.  

Kansalliselle lapsistrategialle on osoitettu lapsibudjetoinnin edistämiseksi hyvinvointialueilla 340.000 euroa eduskunnan nk. joululahjarahoja. Päätösten lapsivaikutusten arviointi, lapsibudjetoinnin edistäminen, lasten hyvinvoinnin tietopohjan vahvistaminen sekä lasten ja nuorten osallisuuden edistäminen ovat osa Sanna Marinin hallitusohjelmaa. Pilotoinnin toteuttaminen tuli mahdolliseksi pysyvän kansallisen lapsistrategiatoiminnon perustamisen myötä. 

Hallitus päätti syksyllä 2022 Kansallisen lapsistrategia -toiminnon perustamisesta ja sijoittamisesta sosiaali- ja terveysministeriöön. Vakinainen toiminto käynnistyy alkuvuonna 2023, jolloin sitä varten myös rekrytoidaan henkilöstö. Kansallisen lapsistrategia -toiminnon tehtävänä on edistää lapsi- ja perhemyönteistä, lapsen oikeuksia kunnioittavaa yhteiskuntaa sekä koordinoida lapsistrategian keskeisten linjausten toimeenpanoa. 

Suomen ensimmäinen kansallinen lapsistrategia valmisteltiin parlamentaarisessa yhteistyössä ja julkaistiin 23.2.2021. Kansallisen lapsistrategian tavoitteena on kaikkien lasten Suomi - aidosti lapsi- ja perhemyönteinen, lapsen oikeuksia kunnioittava yhteiskunta. Strategia perustuu perus- ja ihmisoikeussopimuksiin. Lapsistrategian toimeenpano käynnistyi loppuvuonna 2021. 

”On erittäin tärkeää, että tällä hallituskaudella olemme saaneet tehtyä sekä kansallisen lapsistrategian parlamentaarisella yhteistyöllä että perustettua lapsistrategian vakinaiset virat. Olen iloinen, että kansallisen lapsistrategian toimeenpano jatkuu yli hallituskausien”, toteaa perhe- ja peruspalveluministeri Krista Kiuru.

Lisätietoja

Ministeri Kiurun erityisavustaja Jenny Suominen, [email protected]
Kansallisen lapsistrategian pääsihteeri Johanna Laisaari, [email protected] (yhteydenotot 9.1.2023 alkaen)

Sivun alkuun