Hoppa till innehåll
Statsrådet och ministerierna Media

Elektroniskt utbyte av socialförsäkringsinformation inom EU/EES-området – alla finländska socialförsäkringsinstitutioner har anslutit sig till systemet för utbyte av information

Social- och hälsovårdsministeriet
10.12.2020 10.13 | Publicerad på svenska 5.1.2021 kl. 10.57
Pressmeddelande

Socialförsäkringsinformation utbyts elektroniskt inom EU/EES-området via EESSI-systemet (Electronic Exchange of Social Security Information). Alla berörda institutioner i Finland har nu anslutit sig till EESSI-systemet.

EESSI-meddelandetrafiken utvidgades betydligt i Finland den 7 december 2020, när förmedlingen av gemensam information i fråga om elektroniska ansökningar om EU-pension, gränsöverskridande indrivning och olika socialskyddssektorer inleddes. 

Utbytet av meddelanden i anslutning till pensionsansökningar utgör den volymmässigt största andelen av EESSI-trafiken. Tiotals nya inhemska aktörer anslöt sig till EESSI-trafiken, när arbetspensionsförsäkrarna inledde meddelandetrafiken via EESSI.  

Olycksfallsförsäkringscentralen var först i Finland med att inleda EESSI-meddelandetrafiken för cirka ett år sedan. Under 2020 har man också övergått till EESSI-trafik i fråga om utkomstskyddsärenden, familjeförmåner, sjukförsäkringsförmåner och den lagstiftning som tillämpas vid Folkpensionsanstalten, Pensionsskyddscentralen och arbetslöshetskassorna. 

Det finns nu över sjuttio EESSI-aktörer i Finland. Arbetspensionssektorn och Folkpensionsanstalten har tillsammans uppskattat att över 570 000 meddelanden skickas årligen i anslutning till pensionsärenden. Det har uppskattats att 6200 meddelanden som är gemensamma för olika socialskyddssektorer skickas per år. Meddelandetrafiken för gränsöverskridande indrivning gäller alla olika socialskyddssektorer, och det har uppskattats att 2300 meddelanden skickas årligen i anslutning till detta.

Systemet för elektroniskt utbyte av information EESSI

EESSI-systemet (Electronic Exchange of Social Security Information) underlättar utbytet av information inom EU mellan myndigheter som ansvarar för social trygghet. Med hjälp av systemet kan EU-ländernas myndigheter för social trygghet överföra information till varandra på ett snabbt och säkert sätt.
Folkpensionsanstalten ansvarar för Finlands EESSI-kontaktpunkt. EESSI-systemet har införts gradvis i Finland under 2020.

Ytterligare information: 

Henna Huhtamäki, konsultativ tjänsteman, tfn 029 516 3072, [email protected]

Tillbaka till toppen