Hyppää sisältöön
Media

Eläkeikä nousee - työurat pidentyvät

sosiaali- ja terveysministeriö
Julkaisuajankohta 28.1.2016 13.36
Tiedote 5/2016

Vanhuuseläkeiän alaraja nousee asteittain nykyisestä 63 vuodesta 65 vuoteen. Muutos koskee vuonna 1955 syntyneitä ja sitä nuorempia. Myöhemmin vanhuuseläkeikä sidotaan eliniänodotteeseen.

Tarkoituksena on, että eläkeajan ja työssäoloajan välinen suhde pysyy samalla tasolla kuin se on vuonna 2025. Eläkeiän muutokset koskevat kaikilla aloilla työskenteleviä. Jo eläkkeellä olevia muutokset eivät koske.

Hallitus esitti asiaa koskevien lakien vahvistamista torstaina 28. tammikuuta. Tasavallan presidentin on tarkoitus vahvistaa lait perjantaina 29. tammikuuta. Lait tulevat voimaan 1.1.2017.

Eläkeuudistus on valmisteltu sosiaali- ja terveysministeriössä yhteistyössä työmarkkinakeskusjärjestöjen kanssa.

Uudistuksella on tarkoitus pidentää suomalaisten työuria ja vähentää näin julkisen talouden kestävyysvajetta. Ihmisten elinajan pidentyessä osa lisävuosista tulisi käyttää työntekoon. Uudistuksella halutaan myös turvata kaikille ikäluokille riittävät eläketasot ja varmistaa sukupolvien välinen oikeudenmukaisuus.

Lisätietoja:

johtaja Heli Backman, p. 0295 163179, [email protected]

Sivun alkuun