Hyppää sisältöön
Media

Ehdollista korvattavuutta lääkekorvausjärjestelmässä ehdotetaan jatkettavaksi

sosiaali- ja terveysministeriö
Julkaisuajankohta 7.10.2019 11.34
Tiedote 109/2019

Uusien lääkkeiden hallittua käyttöönottoa niitä tarvitseville on vuodesta 2017 alkaen tuettu ehdollisen korvattavuuden toimintamallilla. Malli on jakanut lääkkeiden käyttöönotosta aiheutuvaa taloudellista riskiä ja mahdollistanut uusien lääkkeiden saamisen niitä tarvitsevien käyttöön aikaisempaa nopeammin. Hallitus esittää menettelyä jatkettavaksi vuoden 2025 loppuun saakka.

Lääkekorvausjärjestelmän tarkoituksena on varmistaa, että potilaat saavat tarpeellisen lääkehoidon kohtuullisin kustannuksin. Ehdollista korvattavuutta esitetään jatkettavaksi, jotta korvattavien valmisteiden hintasääntely ja lääkekorvausjärjestelmä toimisivat tarkoitetulla tavalla. Mikäli ehdollisen korvattavuuden mallia ei olisi käytössä, potilaiden lääkehoitovalikoima olisi todennäköisesti nykyistä rajallisempi.

Uusien lääkkeiden sisällyttäminen lääkekorvausjärjestelmään on haastavaa. Uudet lääkkeet ovat usein huomattavan kalliita ja niiden kustannusvaikuttavuudesta ja terveyshyödyistä on päätöksentekohetkellä käytettävissä rajallisesti tietoa. Useat Euroopan maat ovat ottaneet käyttöön niin sanottuja riskinjakomalleja, joilla ne pyrkivät hallitsemaan uusien lääkkeiden käyttöönottoa. Ehdollinen korvattavuus on Suomessa käytössä oleva riskinjakomalli.

Ehdollista korvattavuutta koskevat säännökset ovat perustuneet määräaikaiseen lakiin. Toimintamallista on kertynyt kokemusta vielä rajallisesti, mutta ne ovat pääosin positiivisia.

Saatujen kokemusten perusteella lakiin ehdotetaan muutamia sisällöllisiä tarkennuksia. Näitä olisivat muun muassa ehdollisesti korvattavan lääkevalmisteen käyttäminen vertailuvalmisteena hintavertailuissa, ehdollisesti korvattavan lääkevalmisteen tukkuhinnan kohtuullisuuden arviointi ja ehdolliselle korvattavuudelle säädetystä viiden vuoden pituisesta enimmäisvoimassaoloajasta luopuminen.

Hallitus antoi ehdollisen korvattavuuden jatkamista koskevan esityksen eduskunnalle maanantaina 7. lokakuuta. Esitys liittyy valtion vuoden 2020 talousarvioesitykseen ja on tarkoitettu käsiteltäväksi sen yhteydessä. Lain on tarkoitus tulla voimaan 1.1.2020.

Lisätietoja

neuvotteleva virkamies Kirsi Päivänsalo, p. 0295 163 195, [email protected]

Sivun alkuun