Hyppää sisältöön
Media

STM, Kela, Kuntaliitto ja THL tiedottavat
Digitalisaatio avaa kansalaiselle täysin uusia ovia terveyspalveluihin

sosiaali- ja terveysministeriö
Julkaisuajankohta 12.5.2015 9.00
Tiedote 98/2015

Sähköiset palvelut parantavat ihmisten mahdollisuutta huolehtia omasta terveydestään ja hyvinvoinnistaan sekä saada uudentyyppisiä palveluita sosiaali- ja terveydenhuollossa asuinpaikasta ja palvelunantajasta riippumatta. Sosiaali- ja terveysministeriön johdolla laadittu kansallinen Sotetieto hyötykäyttöön -kehittämisstrategia korostaa kansalaisen aktiivisuutta ja vaikutusmahdollisuutta.

Kela kehittää palvelua, joka täydentää kasvavassa käytössä olevia Kanta-palveluita. Kun palvelu on valmis vuonna 2017, ihmiset pystyvät tallettamaan kansalliseen tietovarantoon myös omia henkilökohtaisia hyvinvointi- ja terveystietojaan. Tietoja voi tallentaa netin tai erilaisten asiointipalveluiden kautta sekä suoraan yhteensopivista laitteista.  

”Ihmiset mittaavat ja tallentavat jo nyt monenlaisia hyvinvointiinsa ja elämänhallintaansa liittyviä tietoja. Tulevaisuudessa he voivat siirtää helposti esimerkiksi verenpaineen seurantatietonsa turvalliseen ja varmaan tallennuspaikkaan”, kuvaa sosiaali- ja terveysministeriön kansliapäällikkö Päivi Sillanaukee rakenteilla olevia palveluita. 

Käyttäjällä säilyy aina omien tietojen hallintaoikeus: hän voi antaa tietonsa häntä palvelevien ammattilaisten käyttöön, hyödyntää itse tietojaan tai poistaa ne halutessaan. 

Sähköiset palvelut muuttavat toimintaa ja tuovat säästöjä 

Kansalaisten omaan aktiivisuuteen perustuvien uusien palvelumuotojen avulla on mahdollista vähentää ennaltaehkäisevästi palveluiden kasvavaa kysyntää ja varmistaa, että kaikki saavat tarvitsemansa palvelut tulevaisuudessakin. Tämä edellyttää toimintatapojen muutosta myös sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilaisilta. 

”On tärkeää, että sähköisten palveluiden kehittämistyössä otetaan huomioon saumaton sosiaali- ja terveydenhuollon sekä muiden kunnan hyvinvointipalveluiden yhteistyö. Tavoitteita ei ole mahdollista saavuttaa siiloissa”, muistuttaa johtaja Tarja Myllärinen Kuntaliitosta.

Uusien palveluiden arvellaan säästävän merkittävästi yhteiskunnan varoja. Myös lainsäädäntöä uudistetaan siten, ettei se aseta esteitä uusien palvelumuotojen kehittämiselle ja sähköisten palveluiden hyödyntämiselle.

Kokonaisuus rakennetaan yhteistyöllä

Yhteistyö on avainsana palveluiden kehittämisessä. Kokonaisuus muodostuu julkisten ja yksityisten sosiaali- ja terveydenhuollon palveluntuottajien tuottaman ja kansalaisten omien hyvinvointitietojen lisäksi kuntien, yritysten ja kolmannen sektorin tuottamista uusista sähköisistä palveluista. Sellaisia onkin jo kehitteillä monissa organisaatioissa, ja ne pohjautuvat kehittämisstrategian mukaiseen kansalliseen ja alueelliseen yhteistyöhön. Jatkossa tietojen hyödyntäminen yhteisesti paranee kansallisen tallennuspaikan ja tietovarannon avulla.

Tämä antaa myös yritystoiminnalle uusia mahdollisuuksia kansainvälisestikin merkittävällä tavalla. Jatkossa esimerkiksi erilaisista seurantalaitteista ja mobiilisovelluksista voidaan tallettaa tietoa ja kertyneen tiedon ympärille voidaan kehittää innovatiivisia uusia palveluita.

Kelan tuottamat Kanta-palvelut muodostuvat tällä hetkellä sähköisestä reseptistä, Lääketietokannasta, Potilastiedon arkistosta ja tiedonhallintopalvelusta sekä Omakanta-palvelusta. THL ohjaa valtakunnallisten sosiaali- ja terveydenhuollon tietojärjestelmäpalvelujen toteuttamisessa kuntia, kuntayhtymiä, yksityisten terveyspalvelujen tuottajia ja potilastietojärjestelmävalmistajia. 

Lisätietoja

kansliapäällikkö Päivi Sillanaukee, STM, p. 0295 163 356, [email protected]
kehittämispäällikkö Maritta Korhonen, STM, p. 0295 163 344, etunimi.sukun[email protected]
johtaja Mikael Forss, Kela, p. 020 634 1326, [email protected]
johtaja Tarja Myllärinen, Kuntaliitto, p. 09 771 2602, [email protected]
tietojohtaja Pekka Kahri, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos, p. 029 524 6146, [email protected]

Sivun alkuun