Hyppää sisältöön
Valtioneuvosto ja ministeriöt Media

STM ja THL tiedottavat
Suomen epidemiatilanne jatkuu vaikeana – uusia tautitapauksia jälleen ennätyksellisen paljon

Sosiaali- ja terveysministeriö
11.3.2021 10.00
Tiedote 55/2021

Suomessa raportoitiin viikolla 9 (1.-7.3.) jälleen ennätys uusista covid-19-tapauksista koko epidemian aikana, lähes 4400 tapausta. Tilanne on vaikea erityisesti Helsingin ja Uudenmaan sekä Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirien alueilla. Sairaalahoidon tarve on edelleen kasvanut lähes koko maassa.

Valtioneuvosto on 1.3.2021 todennut yhteistoiminnassa tasavallan presidentin kanssa Suomen olevan poikkeusoloissa koronavirustilanteen vuoksi. Epidemiaa torjutaan ensisijaisesti jokaisen omin varovaisuustoimin sekä noudattamalla tinkimättömästi hygieniasuosituksia ja rajoituksia. 

Rokotukset eivät vielä merkittävästi hidasta epidemian leviämistä, mutta suojaavat rokotettuja koronavirustaudilta ja ovat jo vähentäneet menehtyneiden määrää. Vähintään yksi rokoteannos on Suomessa annettu yli 500 000 henkilölle (8,9 % yli 16-vuotiaasta väestöstä).

Tapausmäärien kasvaessa tartunnanjäljitys voi merkittävästi viivästyä. Koko maassa uusien kotimaisten tartuntojen tartunnanlähde saatiin selvitettyä 62 %:ssa tapauksista. Jos jatkotartuntoja ei saada viiveiden vuoksi estettyä, epidemia kiihtyy entisestään.  Jäljityksen nopeus on avainasemassa myös muuntoviruksen aiheuttamien tartuntaketjujen rajaamisessa.  

Suomessa on myös muutamia alueita, joilla tautitilanne on rauhallinen. Hiihtolomaviikkojen aikana matkailu lisää taudin leviämisen riskiä myös näille alueille. 

Tartuntaketjuja estetään noudattamalla ohjeita ja hakeutumalla nopeasti testiin  

Viikolla 9 (1.3.-7.3.) tartuntatautirekisteriin ilmoitettiin lähes 4 400 uutta tapausta, mikä on yli 400 enemmän kuin edellisellä viikolla. Uusien tapausten ilmaantuvuus oli 79 tapausta 100 000:ta asukasta kohden, kun vastaava luku oli edellisellä viikolla 72.

Viimeisen kahden viikon seurantajaksolla uusien tapausten määrä oli noin 8 350, mikä on lähes 2300 tapausta enemmän kuin sitä edeltävien kahden viikon aikana. Uusien tapausten ilmaantuvuus oli 151 tapausta 100 000:ta asukasta kohden, kun edeltävällä kahden viikon jaksolla vastaava luku oli 110.

Arvioitu tartuttavuusluku on tällä hetkellä 1,10-1,30 (90 % todennäköisyysväli). 

Tartuntaketjuja voi estää hakeutumalla ajoissa testiin vähäistenkin oireiden perusteella. Siksi on myönteistä, että ihmiset hakeutuvat viikko viikolta entistä herkemmin testeihin. Koronatestejä tehtiin viikolla 9 kaksinkertainen määrä vuodenvaihteeseen verrattuna: eli yli 145 000 testiä. Kasvaneista testimääristä huolimatta positiivisia näytteitä on yhä enemmän: viikolla 9 positiivisten näytteiden osuus oli noin 3 %.

Tartunnat ovat pääosin kotoperäisiä

Suurin osa koronavirustartunnoista on peräisin kotimaasta. Matkustusrajoitukset ja tehostetut keinot terveysturvallisuuden parantamiseksi raja-asemilla ovat tuottaneet tulosta, sillä ulkomailla saatujen tartuntojen osuus oli viikolla 9 vain 1,5 %. Näistä aiheutuneiden jatkotartuntojen osuus oli 2,3 % kaikista tartunnoista.  

Viikolla 9 noin 80 % kaikista tapauksista todettiin alle 50-vuotiailla ja noin 46 % alle 30-vuotiailla. Yli 60-vuotiaiden osuus oli noin 9 %, ja yli 70-vuotiaiden osuus oli noin 4 %. Iäkkäiden osuus todetuista tapauksista on pysynyt vuodenvaihteen jälkeen pienenä.

Sairaalahoidon tarve pysynyt samalla tasolla viime viikkoon verrattuna

Sairaalahoidossa olevien potilaiden kokonaismäärä on samaa tasoa kuin edellisellä viikolla. Tehohoidon tarve on kasvanut viime viikkojen aikana erityisesti Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin sairaaloissa. Valtakunnallisesti tehohoidon kapasiteetti ei ole ollut uhattuna. On huomattava, että tartuntojen määrän kasvu näkyy sairaalahoidon tarpeessa vasta muutaman viikon viiveellä. 

Sairaalahoidossa oli 10.3. kaikkiaan 256 potilasta covid-19-taudin vuoksi: perusterveydenhuollon osastoilla 93, erikoissairaanhoidossa 120 ja teho-osastoilla 43 potilasta. Tautiin liittyviä kuolemantapauksia oli 10.3.2021 mennessä raportoitu yhteensä 779.

Tänään julkaistu epidemian seurantaraportti sekä edelliset raportit ovat THL:n sivuilla. 

Lisätietoja:

Mika Salminen, johtaja, THL, [email protected] (epidemiatilanne) 
Taneli Puumalainen, ylilääkäri, THL, [email protected] (epidemiatilanne)
Simopekka Vänskä, erikoistutkija, THL, [email protected] (ennustemallit) 
Liisa-Maria Voipio-Pulkki, strategiajohtaja, STM, [email protected] (tilannekuva- ja mallinnustyöryhmä) 
Pasi Pohjola, johtaja, STM, [email protected] (tilannekuva- ja mallinnustyöryhmä)

Sivun alkuun