Hoppa till innehåll
Media

Social- och hälsovårdsministeriet och Institutet för hälsa och välfärd informerar
Det riksomfattande epidemiläget är stabilt, men regionalt varierar läget

social- och hälsovårdsministeriet
Utgivningsdatum 27.5.2021 10.03 | Publicerad på svenska 27.5.2021 kl. 10.37
Pressmeddelande 145/2021

Epidemiläget i Finland har varit stabilt de senaste veckorna. Antalet smittfall minskade tydligt i slutet av mars, men ökade till Valborg igen. Från början av maj har antalet smittfall varit stabilt.

Epidemiläget är kluvet. De ökade sociala kontakterna och de coronavirusvarianter som smittar lättare kan öka antalet smittfall. Samtidigt förbättras läget i och med epidemins säsongsvariation och de framskridande vaccinationerna. Det här kan vara en förklaring till att antalet smittfall per vecka har varit stabilt.  

Det effektiva reproduktionstalet uppskattas för närvarande vara 0,95–1,15 (sannolikhetsintervallet 90 %). Det har ökat en aning jämfört med förra veckan. Reproduktionstalet var under 1,0 under hela april.

Under vecka 20 (17–23.5) rapporterades cirka 1 300 nya coronafall, vilket är ungefär 100 färre fall än veckan innan. Under de två senaste veckorna rapporterades det 49 nya smittfall per 100 000 invånare, och under de två föregående veckorna 52 fall. Andelen positiva testresultat av samtliga tester var 1,1 procent vecka 20, vilket är lite mindre än veckan innan. 

I 35 procent av de nya smittfallen vecka 20 var personen i karantän när smittan konstaterades. Vecka 19 var andelen 40 procent.

Under vecka 20 rapporterades det klart färre smittfall hos 20-29-åringar än under veckan innan. Även hos personer under 20 år konstaterades det färre smittfall. 

I 6,9 procent av de nya fallen var det fråga om smitta från utlandet, och dessa orsakade i 1,8 procent av alla fall fortsatt smittspridning. Andelarna har inte förändrats jämfört med de föregående veckorna. 

De ökade sociala kontakterna kan orsaka regionala smittokluster

Epidemiläget varierar mycket runtom i landet. De flesta smittfallen konstateras i landets södra och sydvästra delar. Inom Egentliga Finlands sjukvårdsdistrikt konstaterades det förra veckan dock betydligt färre fall än under den föregående veckan.  

Incidensen av coronafall var högst i Mellersta Österbotten under vecka 20, men epidemiläget är nu betydligt bättre. I Egentliga Tavastland har epidemiläget däremot försämrats. 

I landets östra och norra delar rapporteras det på många ställen mindre än 10 fall per vecka. I norra Finland är man orolig över det försämrade epidemiläget i de norra delarna av Norge och Sverige. 

Vaccinationerna och epidemins säsongsvariation bromsar epidemin

Över 90 procent av alla personer över 70 år har nu fått den första vaccindosen, och över 50 procent av alla över 16 år. Alla de över 16 år som vill vaccinera sig bedöms ha fått sin första vaccindos vid utgången av juli.

Fortfarande är det viktigt att också de som är vaccinerade kommer ihåg att hålla skyddsavstånden, använda munskydd och iaktta hygienanvisningarna. Också de som är vaccinerade ska gå och testa sig vid minsta symtom på corona.  

Att vaccinationerna har framskridit och att epidemiläget förbättrats under vårvintern syns också inom sjukvården. Behovet av intensivvård var som störst i slutet av mars. I slutet av mars och i april minskade antalet patienter inom intensivvården tydligt. Under de första veckorna i maj minskade behovet av intensivvård knappt alls, men under den senaste veckan har behovet av intensivvård minskat. 

På avdelningarna inom primärvården vårdades det 25 patienter den 26 maj 2021, 58 patienter på avdelningar inom den specialiserade sjukvården och 18 patienter inom intensivvården. På sjukhus vårdades det sammanlagt 101 patienter på grund av covid-19. Sammanlagt 946 dödsfall till följd av covid-19 hade rapporterats fram till den 26 maj 2021.

Den uppföljningsrapport om epidemin som publicerats i dag samt de tidigare rapporterna finns på Institutet för hälsa och välfärds webbplats. 

Ytterligare information:

Mika Salminen, direktör, Institutet för hälsa och välfärd, [email protected]i (epidemiläget)
Simopekka Vänskä, specialforskare, Institutet för hälsa och välfärd, [email protected] (prognosmodeller)
Liisa-Maria Voipio-Pulkki, strategidirektör, Social- och  hälsovårdsministeriet, [email protected] (arbetsgruppen för lägesbilder och modeller)
Pasi Pohjola, direktör, Social- och hälsovårdsministeriet, [email protected] (gruppen för lägesbilder och modeller)
 

Tillbaka till toppen