Hyppää sisältöön
Media

STM ja THL tiedottavat
Epidemiatilanne on pysynyt tasaisena valtakunnallisesti, mutta eroaa alueellisesti tarkasteltuna

sosiaali- ja terveysministeriö
Julkaisuajankohta 27.5.2021 10.03
Tiedote 145/2021

Epidemiatilanne on pysynyt Suomessa tasaisena viime viikkojen ajan. Koronavirustartuntojen määrä lähti selvään laskuun maaliskuun lopulla, lasku loiventui kohti vappua ja tartuntojen määrä on pysynyt tasaisena toukokuun alusta lähtien.

Epidemiatilanne on kaksijakoinen. Sosiaalisten kontaktien lisääntyminen sekä herkemmin tarttuvat koronavirusvariantit voivat lisätä tartuntojen määrää. Samanaikaisesti rokotusten edistyminen ja taudin kausivaihtelu parantavat tilannetta. Tämä selittää osaltaan viikoittaisten tartuntojen määrän pysymistä tasaisena.

Arvioitu tehollinen tartuttavuusluku on tällä hetkellä 0,95–1,15 (90 % todennäköisyysväli). Luku on hieman korkeampi kuin viime viikolla. Koko huhtikuun ajan arvioitu tartuttavuusluku oli alle yhden.

Viikolla 20 (ajalla 17.−23.5.) todettiin noin 1 300 uutta koronatapausta, mikä on reilu 100 tapausta vähemmän kuin edellisellä viikolla. Sataatuhatta asukasta kohden uusia tartuntoja todettiin kahden viimeisen kalenteriviikon aikana 49, ja kahden niitä edeltävän viikon aikana 52. Positiivisten osuus testatuista oli 1,1 prosenttia viikolla 20, joka on hieman matalampi kuin edellisellä viikolla.

Viikolla 20 uusista tartunnoista 35 prosenttia todettiin henkilöillä, jotka olivat tartunnan toteamishetkellä karanteenissa. Viikolla 19 vastaava luku oli 40 prosenttia.

Tartuntoja todettiin viikolla 20 huomattavasti vähemmän 20-29-vuotiailla kuin edellisellä viikolla. Koronavirustartuntoja todettiin vähemmän myös alle 20-vuotiailla.

Ulkomailla saatujen tartuntojen osuus uusista tartunnoista oli 6,9 prosenttia ja näistä aiheutuneiden jatkotartuntojen osuus oli 1,8 prosenttia kaikista tartunnoista. Osuudet olivat samalla tasolla kuin edellisillä viikoilla.

Sosiaalisten kontaktien lisääntyminen voi näkyä alueellisina tartuntaryppäinä

Koronavirustilanne on hyvin erilainen eri puolilla maata. Maan etelä- ja lounaisosissa tartuntoja todetaan selvästi eniten. Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin alueella tapauksia todettiin viime viikolla kuitenkin huomattavasti vähemmän kuin edellisellä viikolla. 

Koronavirustapausten ilmaantuvuus oli viikolla 20 korkein Keski-Pohjanmaalla, mutta tautitilanne on kuitenkin parantunut edellisviikosta selvästi. Kanta-Hämeessä epidemiatilanne on puolestaan heikentynyt.

Maan itä- ja pohjois-osissa puolestaan tartuntoja todetaan monilla alueilla alle 10 viikossa. Pohjois-Suomessa huolta herättää Pohjois-Norjan ja Pohjois-Ruotsin heikentynyt tautitilanne.

Rokotusten edistyminen ja taudin kausivaihtelu edesauttavat epidemiatilanteen hillitsemistä

Koko maassa yli 90 prosenttia 70 vuotta täyttäneistä on saanut yhden rokoteannoksen, ja kaikista yli 16-vuotiaista yli 50 prosenttia. Kaikkien halukkaiden 16 vuotta täyttäneiden arvioidaan saaneen ensimmäisen rokoteannoksen heinäkuun loppuun mennessä.

Myös rokotuksen saaneiden on tärkeää yhä muistaa pitää turvaväliä, käyttää maskia sekä noudattaa muita hygieniaohjeita. Myös rokotettujen on syytä hakeutua testiin, jos on lieviäkin oireita. 

Rokotusten eteneminen ja epidemiatilanteen paraneminen kevättalvesta näkyy myös sairaalahoidon kuormituksessa. Tehohoidon tarve oli korkeimmillaan maaliskuun puolivälin jälkeen. Maaliskuun lopussa ja huhtikuun aikana tehohoidossa olevien potilaiden määrä väheni selvästi. Toukokuun ensimmäisinä viikkoina tehohoidon tarpeessa ei tapahtunut suuria muutoksia, mutta viimeksi kuluneen viikon aikana tehohoidon tarve on edelleen pienentynyt.

Potilaita oli 26.5.2021 perusterveydenhuollon osastoilla 25, erikoissairaanhoidon osastoilla 58 ja tehohoidossa 18. Sairaalahoidossa olevien Covid-19-potilaiden yhteenlaskettu lukumäärä oli 101 potilasta. Tautiin liittyviä kuolemia oli 26.5.2021 raportoitu yhteensä 946.

Tänään julkaistu epidemian seurantaraportti sekä edelliset raportit löytyvät THL:n verkkosivuilta. 

Lisätietoja:

Mika Salminen, johtaja, THL, [email protected] (epidemiatilanne)
Simopekka Vänskä, erikoistutkija, THL, [email protected] (ennustemallit)
Liisa-Maria Voipio-Pulkki, strategiajohtaja, STM, [email protected] (tilannekuva- ja mallinnustyöryhmä)
Pasi Pohjola, johtaja, STM, [email protected] (tilannekuva- ja mallinnustyöryhmä)

Sivun alkuun