Hoppa till innehåll
Media

Den temporära patientsäkerhetslagen är en sista hands åtgärd för att trygga patienternas liv och hälsa

social- och hälsovårdsministeriet
Utgivningsdatum 12.4.2022 13.00
Pressmeddelande 100/2022

Den temporära patientsäkerhetslagen är en sista hands åtgärd för att säkerställa att skyddsarbetet är tillräckligt och att patienternas liv och hälsa tryggas. Social- och hälsovårdsministeriet började bereda lagen fredagen den 1 april, och nu är propositionen klar.  

Eftersom sjukhusen övergår till normal verksamhet 15.4 kl. 06 – 20.4 kl. 06 förs lagförslaget ännu inte den 13 april 2022 till statsrådets sammanträde. På det sättet får man tillräckligt tid för de lokala förhandlingar som ska användas i första hand för att garantera att skyddsarbetet är tillräckligt.   

Om ingen lösning nås, kommer strejken enligt arbetsmarknadsorganisationerna att fortsätta den 20 april 2022 kl. 06 i tretton sjukvårdsdistrikt. På grund av den eventuella fortsatta arbetskonflikten har social- och hälsovårdsministeriet förberett sig på att kunna överlämna lagförslaget om patientsäkerheten snabbt om man inte når en tillräckligt bra lösning vid förhandlingarna om skyddsarbetet.  

Åtgärderna i patientsäkerhetslagen

Social- och hälsovårdsministeriet inledde lagberedningen fredagen den 1 april. Arbets- och näringsministeriet och justitieministeriet har deltagit i arbetet. Orsaken till att man anser att lagen behövs är att uppgifterna i de lägesbilder som man fått av regionförvaltningsverken visar att de primära metoderna för beredskapen för arbetskonflikten eller skyddsarbetet inte räcker till för att garantera patientsäkerheten. 

Lagen ska innehålla följande nödvändiga åtgärder för att säkerställa patientsäkerheten vid en arbetskonflikt inom hälso- och sjukvården:

 • Ändring av uppgifter och arbetsställe för personer som inte deltar i arbetskonflikten
 • Patientsäkerhetsarbete som innebär att regionförvaltningsverket kan förordna en person som deltar i arbetskonflikten att arbeta i uppgifter som behövs för trygga nödvändig vård vid den verksamhetsenhet där personen är anställd 
 • Arbetstiderna får överskridas under högst två veckor för de anställda som inte deltar i arbetskonflikten eller som har förordnats till patientsäkerhetsarbete

Patientsäkerhetsarbetet ska gälla nödvändig vård, det vill säga 

 1. intensivvård och vård vid enheter med intensivövervakning, 
 2. jourvård som krävs för att inte patientens hälsotillstånd ska äventyras allvarligt eller riskeras att äventyras allvarligt, och vård i direkt anslutning till den, 
 3. prehospital akutsjukvård, 
 4. förlossningsvård, 
 5. nödvändig behandling av långtidssjukdomar, som krävs för att patientens hälsotillstånd inte ska äventyras allvarligt eller riskeras att äventyras allvarligt, 
 6. fortlöpande vård eller läkemedelsbehandling som krävs för att patientens hälsotillstånd inte ska äventyras allvarligt eller riskeras att äventyras allvarligt, 
 7. nödvändig vård av patienter på sjukhusavdelningar som krävs för att patientens hälsotillstånd inte ska äventyras allvarligt eller riskeras att äventyras allvarligt, 
 8. annan med punkterna 1–7 jämförbar undersökning och vård som är nödvändig för att trygga patientens liv eller förhindra att patientens fysiska eller psykiska hälsotillstånd äventyras allvarligt, och 
 9. diagnostiska stödtjänster, stödtjänster inom läkemedelsförsörjning och andra medicinska stödtjänster, som hänför sig till den vård som avses i punkterna 1–8.  

Mer information: 

Satu Koskela, avdelningschef, social- och hälsovårdsministeriet, [email protected]
Jaska Siikavirta, direktör, social- och hälsovårdsministeriet, [email protected]

Tillbaka till toppen