Hyppää sisältöön
Media

Tilapäinen potilasturvallisuuslaki on viimesijainen keino potilaiden hengen ja terveyden turvaamiseksi

sosiaali- ja terveysministeriö
Julkaisuajankohta 12.4.2022 13.00
Tiedote 100/2022

Tilapäinen potilasturvallisuuslaki on viimesijainen keino suojelutyön riittävyyden varmistamiseksi ja potilaiden hengen ja terveyden turvaamiseksi. Sosiaali- ja terveysministeriö käynnisti lain valmistelun perjantaina 1. huhtikuuta ja esitys on valmis annettavaksi.

Koska sairaaloissa siirrytään 15.4. klo 06 - 20.4. klo 06 normaaliin toimintaan, lakiesitystä ei tuoda käsiteltäväksi valtioneuvoston istuntoon vielä 13.4.2022. Tämä antaa aikaa riittävän suojelutyön varmistamiselle ensisijaisin keinoin paikallisissa neuvotteluissa. 

Jos ratkaisua ei löydy, työmarkkinajärjestöjen ilmoituksen mukaan lakko olisi jatkumassa 20.4.2022 klo 6 kolmessatoista sairaanhoitopiirissä. Työtaistelun jatkuessa sosiaali- ja terveysministeriö pitää yllä valmiutta antaa potilasturvallisuutta koskeva lakiesitys nopealla aikataululla, jos suojelutyötä koskevissa neuvotteluissa ei onnistuta riittävässä laajuudessa.

Potilasturvallisuuslaissa säädettävät keinot

Sosiaali- ja terveysministeriö käynnisti lain valmistelun perjantaina 1. huhtikuuta. Mukana lainvalmistelussa ovat olleet työ- ja elinkeinoministeriö ja oikeusministeriö. Lain valmistelun edistäminen on katsottu tarpeelliseksi, koska aluehallintovirastoilta saatujen tilannekuvatietojen perusteella työtaisteluun varautumisen ensisijaiset keinot tai suojelutyö eivät ole riittäviä potilasturvallisuuden varmistamiseksi. 

Laissa säädettävät välttämättömät turvaamiskeinot potilasturvallisuuden varmistamiseksi terveydenhuollon työtaistelun aikana olisivat:

 • Työtaisteluun osallistumattoman henkilön tehtävien tai työskentelypaikan muuttaminen
 • Potilasturvatyö, jossa aluehallintovirasto voi määrätä työtaisteluun osallistuvan henkilön työskentelemään enintään viikoksi kerrallaan välttämättömän hoidon tehtävissä siinä toimintayksikössä, jonka työntekijä hän on 
 • Työaikojen tilapäinen ylitysmahdollisuus enintään kahdeksi viikoksi työntekijöillä, jotka eivät osallistu työtaisteluun tai jotka on määrätty potilasturvatyöhön

Potilasturvatyö koskisi välttämättömiä hoitoja, joita ovat terveydenhuollossa: 

 1. tehohoito ja hoito tehostetun valvonnan yksikössä; 
 2. päivystyksellinen hoito, jota ilman potilaan terveydentila vakavasti vaarantuu tai on vaarassa vaarantua vakavasti sekä siihen välittömästi liittyvä hoito; 
 3. ensihoito; 
 4. synnytysten hoito; 
 5. pitkäaikaisten sairauksien vaatima välttämätön hoito, jota ilman potilaan terveydentila vakavasti vaarantuu tai on vaarassa vaarantua vakavasti; 
 6. jatkuva hoito tai lääkehoito, jota ilman potilaan terveydentila vakavasti vaarantuu tai on vaarassa vaarantua vakavasti; 
 7. sairaalan osastolla olevien potilaiden välttämätön hoito, jota ilman potilaan terveydentila vakavasti vaarantuu tai on vaarassa vaarantua vakavasti; 
 8. muu 1 – 7 kohtiin verrattava potilaan hengen turvaamiseksi tai potilaan fyysisen tai psyykkisen terveydentilan vakavan vaarantumisen estämiseksi välttämättä tarvittava tutkimus ja hoito; sekä 
 9. edellä 1 – 8 kohdissa tarkoitettuihin hoitoihin liittyvät diagnostiset, lääkehuollon ja muut lääketieteelliset tukipalvelut.  

Korjattu 12.4.2022 klo 13:45: Tiedotteessa käytettiin aiemmin virheellisesti suojatyötä suojelutyön synonyyminä. Termit on korjattu yhdenmukaiseksi. 

Lisätietoja: 

osastopäällikkö Satu Koskela, sosiaali- ja terveysministeriö, [email protected]
johtaja Jaska Siikavirta, sosiaali- ja terveysministeriö, [email protected]

Sivun alkuun