Hoppa till innehåll
Media

De inhalerbara läkemedelspreparatens start- och bruksförpackningar ska upptas i samma referensprisgrupp 

social- och hälsovårdsministeriet
Utgivningsdatum 27.1.2023 10.08 | Publicerad på svenska 27.1.2023 kl. 16.23
Pressmeddelande 2/2023

Start- och bruksförpackningarna för inhalerbara läkemedelspreparat för behandling av astma och kronisk obstruktiv lungsjukdom ska ingå i samma referensprisgrupp.

När referensprisgruppen bildas tillämpas social- och hälsovårdsministeriets förordning. I den nya förordningen finns en sammanställning av när läkemedelspreparat kan anses ha nära motsvarighet till varandra i fråga om förpackningsstorlek och upptas i samma referensprisgrupp. 

Vid ingången av år 2023 ändrades kriterierna för utbytbarhet för inhalerbara läkemedelspreparat för behandling av astma och kronisk obstruktiv lungsjukdom så, att preparaten nu i större utsträckning än tidigare omfattas av utbyte på apotek. Genom förordningen om förpackningsstorlekars motsvarighet kan man underlätta både apotekens och läkarnas arbete, främja en säker läkemedelsanvändning och underlätta tillsynen över direktersättningarna av läkemedel. 

Social- och hälsovårdsministeriets förordning har beretts i samarbete med Säkerhets- och utvecklingscentret för läkemedelsområdet Fimea och Folkpensionsanstalten.  

Förordningen börjar gälla den 1 februari 2023.

Mer information: 

Kirsi Päivänsalo, konsultativ tjänsteman [email protected]

Tillbaka till toppen