Hoppa till innehåll
Media

Social- och hälsovårdsministeriet och Institutet för hälsa och välfärd informerar
Coronavirusläget fortsatt lugnt i hela Finland

social- och hälsovårdsministeriet
Utgivningsdatum 9.7.2020 12.51 | Publicerad på svenska 9.7.2020 kl. 15.11
Pressmeddelande 175/2020

Enligt den bedömning av coronavirusläget som publicerades i dag den 9 juli 2020 är läget i fråga om coronavirusepidemin i Finland fortfarande lugnt i alla sjukvårdsdistrikt. Antalet sjukdomsfall som varje vecka anmäls till registret över smittsamma sjukdomar är fortfarande litet och det har inte konstaterats någon stor variation i antalet fall jämfört med de två föregående veckorna.

Under den senaste uppföljningsveckan (26.6–5.7) anmäldes 39 nya fall till registret över smittsamma sjukdomar. Antalet fall har minskat något jämfört med de två föregående veckorna.

Inom sexton sjukvårdsdistrikt har inga nya sjukdomsfall konstaterats under den senaste uppföljningsperioden 26.6–5.7. 

För närvarande får sammanlagt 19 patienter sjukhusvård, två av dem får intensivvård. Antalet patienter som får sjukhusvård har minskat tydligt från april och maj, men jämnats ut under de senaste veckorna. Enligt prognosen kommer antalet nya sjukhus- och intensivvårdsperioder under den kommande veckan att vara något större än i prognosen för föregående vecka som baserade sig på en fortsatt nedgång.

Under den senaste uppföljningsveckan har det gjorts fler coronavirustester än under de två föregående veckorna. Andelen positiva covid-19-fall av de testade proverna har minskat något.

Laboratoriernas testningskapacitet i fråga om coronaviruset är för närvarande över 13 000 prover per dag. Det här överskrider målet om en daglig testningskapacitet på 10 000 prover som social- och hälsovårdsministeriet ställde upp.

I Finland är målet fortsättningsvis att testa alla som misstänks ha akut coronavirussmitta. Det är ytterst viktigt att gå och testa sig med mycket låg tröskel. Med hjälp av testning kan smittkällor och smittkedjor utredas och vidare smitta förhindras. 

Utifrån de uppgifter som finns i registret uppskattar man att reproduktionstalet med 90 procents sannolikhet är mellan 0,80 och 1,25. Siffran har ökat något jämfört med de föregående veckorna. 
Gällande patienter som vårdas på sjukhus har det inom HUS-området registrerats fler patienter som vårdas på sjukhus än vad som är fallet i verkligheten, vilket för sin del kan ha bidragit till att reproduktionstalet har ökat. Antalet rapporterade fall är dock fortfarande litet och epidemin har stabiliserats till den nuvarande låga nivån.

Antalet coronavirussmittade personer som tillfrisknat uppskattas vara cirka 6 800, det vill säga över 90 procent av de konstaterade infektionsfallen. Bedömningen baserar sig på uppföljning av konstaterade fall under tre veckor (21 dygn).

Antalet patienter inom sjukhus- och intensivvården meddelas i Institutet för hälsa och välfärds lägesrapport varje vecka och på Institutet för hälsa och välfärds lägesbildswebbsida (måndagar, onsdagar och fredagar).

Dagens lägesbedömning och de tidigare lägesbedömningarna finns på Institutet för hälsa och välfärds webbplats:

Effekterna av Finlands hybridstrategi för bekämpningen av coronavirusepidemin följs upp med hjälp av epidemiologiska, medicinska och funktionella parametrar. Syftet med strategin är att förhindra att viruset sprids i samhället, trygga hälso- och sjukvårdens bärkraft och skydda särskilt de personer som tillhör riskgrupper.

Social- och hälsovårdsministeriet och Institutet för hälsa och välfärd gör varje vecka både en nationell och regional bedömning av epidemiläget.

Ytterligare information:

Jussi Sane, ledande sakkunnig, Institutet för hälsa och välfärd, [email protected] (epidemiläget)
Kari Auranen, professor, Institutet för hälsa och välfärd, [email protected] (prognosmodeller)
Tuija Kumpulainen, direktör, social- och hälsovårdsministeriet, [email protected] (gruppen för lägesbilder och modeller) 
Pasi Pohjola, direktör, social- och hälsovårdsministeriet, [email protected] (gruppen för lägesbilder och modeller)

Tillbaka till toppen