Hyppää sisältöön
Valtioneuvosto ja ministeriöt Media

STM ja THL tiedottavat
Koronavirustilanne on pysynyt rauhallisena koko Suomessa

Sosiaali- ja terveysministeriö
9.7.2020 12.51
Tiedote 175/2020

Tänään 9.7.2020 julkaistun arvion mukaan koronavirusepidemia on Suomessa edelleen rauhallinen kaikissa sairaanhoitopiireissä. Viikoittain tartuntatautirekisteriin ilmoitettavat tapausmäärät ovat edelleen pieniä eikä tapausten määrässä ole todettu suurta vaihtelua kahteen edelliseen viikkoon verrattuna.

Viimeisen seurantaviikon aikana (26.6.-5.7.) tartuntatautirekisteriin ilmoitettiin 39 uutta tapausta. Tapausten määrä on laskenut hieman kahteen edelliseen viikkoon verrattuna.

Kuudentoista sairaanhoitopiirin alueella ei ole todettu uusia tapauksia viimeisimmän seurantajakson (26.6.-5.7.) aikana. 

Sairaalahoidossa on tällä hetkellä yhteensä 19 potilasta, joista kaksi on tehohoidossa. Sairaalahoidossa olevien potilaiden määrä on laskenut selvästi huhti- ja toukokuulta, mutta tasaantunut viime viikkojen aikana. Ennusteen mukaan tulevan viikon uusien sairaala- ja tehohoitojaksojen määrä on hieman suurempi kuin edellisen viikon laskun jatkumiseen perustuneessa ennusteessa.

Viimeisellä seurantaviikolla koronavirustestejä on tehty enemmän kuin kahdella edellisellä viikolla. Positiivisten COVID-19-tapausten osuus testatuista näytteistä on laskenut hieman.

Laboratorioiden koronaviruksen testauskapasiteetti on tällä hetkellä yli 13 000 näytettä päivässä. Tämä ylittää sosiaali- ja terveysministeriön asettaman tavoitteen eli 10 000 näytteen päivittäisen testauskapasiteetin.

Suomessa on tavoitteena testata edelleen kaikki, joilla epäillään akuutin vaiheen koronavirustartuntaa. Testiin hakeutuminen hyvin matalalla kynnyksellä on erittäin tärkeää. Testauksen avulla voidaan selvittää tartuntalähteitä ja -ketjuja ja estää jatkotartuntoja. 

Rekisterissä olevien tietojen perusteella arvioitu viruksen tartuttavuusluku on 90 %:n todennäköisyydellä välillä 0,80-1,25. Luku on noussut hieman edellisiin viikkoihin verrattuna. 
Sairaalahoidossa olevista potilaista on HUS-alueen tietoihin kirjautunut todellisuutta enemmän sairaalahoidossa olevia, mikä on osaltaan saattanut vaikuttaa tartuttavuusluvun kasvuun. Raportoidut tapausmäärät ovat kuitenkin edelleen vähäisiä ja epidemia on tasaantunut nykyiselle alhaiselle tasolle.

Koronavirustaudista parantuneita arvioidaan Suomessa olevan noin 6 800, eli yli 90 prosenttia todetuista tartuntatapauksista. Arvio perustuu todettujen tapausten seurantaan kolmen viikon (21 vrk) ajalta.

Sairaala- ja tehohoidon potilasmäärät kerrotaan THL:n viikoittaisessa tilannearvioraportissa, ja THL:n tilannekatsaussivuilla (maanantaisin, keskiviikkoisin ja perjantaisin).

Tänään julkaistu tilannearvio sekä aiemmat tilannekuvat ovat THL:n sivuilla:

Koronavirusepidemian torjuntaan pyrkivän Suomen hybridistrategian vaikuttavuutta seurataan epidemiologisten, lääketieteellisten ja toiminnallisten mittareiden avulla. Strategian avulla pyritään estämään viruksen leviämistä yhteiskunnassa, turvaamaan terveydenhuollon kantokyky ja suojelemaan erityisesti riskiryhmiin kuuluvia ihmisiä.

STM ja THL tuottavat kerran viikossa tilannearvion epidemian tilasta sekä valtakunnallisesti että alueellisesti.

Lisätietoja:

Johtava asiantuntija Jussi Sane, THL, [email protected] (epidemiatilanne)
Professori Kari Auranen, THL, [email protected] (ennustemallit)
Johtaja Pasi Pohjola, STM, [email protected] (tilannekuva- ja mallinnusryhmä)
Johtaja Tuija Kumpulainen, STM, [email protected] (tilannekuva- ja mallinnusryhmä)

Sivun alkuun