Hoppa till innehåll
Media

Social- och hälsovårdsministeriet och Institutet för hälsa och välfärd informerar
Coronavirusfallen ökar igen efter en flera veckors stabilare period

social- och hälsovårdsministeriet
Utgivningsdatum 28.1.2021 10.00 | Publicerad på svenska 28.1.2021 kl. 14.00
Pressmeddelande 22/2021

Efter en rätt stabil period ser vi nu en tydlig vändning mot det sämre i antalet coronavirusfall. Antalet sjukdomsfall har ökat i flera sjukvårdsdistrikt. En del fall är kopplade till omfattande smittkedjor.

De nya muterade virusvarianterna kan komma att påverka epidemiläget, och därför följer man nu läget särskilt noggrant. Sedan 14 december 2020 har det konstaterats 106 fall av det muterade coronaviruset. 

Antalet smittfall högt i hela landet

Under vecka 3 (18.1-24.1) rapporterades det 2315 nya fall till registret över smittsamma sjukdomar, vilket är 568 flera fall än den föregående veckan. Incidensen var också 42 fall per 100 000 invånare jämfört med 32 fall föregående vecka. I och med den ökade exponeringen ökar också antalet personer som försätts i karantän. Vecka 3 var dryga 10 000 personer i karantän.  

Under de senaste två veckornas uppföljningsperiod rapporterades det sammanlagt 4062 nya fall, vilket var 486 flera fall än under de två föregående veckorna. Incidensen av nya fall var 73 per 100 000 invånare och under den föregående tvåveckorsperioden 65 fall per 100 000 invånare.

Under vecka 3 kunde de flesta smittfallen spåras till hemlandet. I 6 procent av fallen har det varit fråga om smitta från utlandet, och dessa har orsakat fortsatt smittspridning i 3 procent av samtliga coronafall.

Lite över hälften av de nya smittfallen har konstaterats inom Helsingfors och Nylands sjukvårdsdistrikt (HUS). 

Reproduktionstalet uppskattas för närvarande vara 0,75–0,95 (sannolikhetsintervallet 90 %).

Flera människor går nu och testar sig

I slutet av januari ökade antalet människor som testade sig en aning i hela landet jämfört med årsskiftet.  Antalet tester i hela landet uppgick vecka 3 till dryga 92 000.

Av samtliga nya smittfall i hela landet har smittkällan gått att utreda i 60 procent av fallen. Fortfarande konstateras coronasmitta mest i de yngre åldersklasserna och hos vuxna i arbetsför ålder. Ju mer viruset sprids i befolkningen, desto högre blir risken för att också de äldre smittas. 

Samtidigt som antalet smittfall har ökat har också antalet patienter som behöver sjukhusvård ökat. Den 27 januari fanns det 148 patienter i behov av sjukhusvård. Av dessa vårdades sammanlagt 47 patienter inom primärvården, sammanlagt 81 patienter inom den specialiserade sjukvården och 20 patienter inom intensivvården. 

Den 27 januari 2021 rapporterades det sammanlagt 660 dödsfall till följd av covid-19.

Den uppföljningsrapport om epidemin som publicerats i dag samt de tidigare rapporterna finns på Institutet för hälsa och välfärds webbplats. Till lägesrapporten bifogas den här veckan också en särskild översikt av sjukhusvården och dödsfallen enligt ålder i anknytning till covid-19. 

Ytterligare information:

Taneli Puumalainen, överläkare, THL, [email protected] (epidemiläget) 
Kari Auranen, ledande forskare, THL, [email protected] (prognosmodeller) 
Liisa-Maria Voipio-Pulkki, strategidirektör, social- och hälsovårdsministeriet, [email protected] (arbetsgruppen för lägesbilder och modeller)

Tillbaka till toppen