Hoppa till innehåll
Media

STM och THL informerar
Coronavirusfallen minskar nu långsammare - behovet av sjukhusvård oförändrat

social- och hälsovårdsministeriet
Utgivningsdatum 2.9.2021 10.01
Pressmeddelande 242

Antalet nya coronafall i Finland har minskat, men den positiva utveckling som rapporterades förra veckan har avtagit. Under vecka 34 rapporterades det sammanlagt 4 064 nya fall, vilket är cirka 300 färre fall jämfört med föregående veckas 4 386 fall. Viruset sprids fortfarande särskilt bland de ungdomar och vuxna som inte är vaccinerade.

Under de två senaste veckorna (16–29.8.) rapporterades det 152 nya fall per 100 000 invånare, vilket är 18 procent mindre jämfört med de 185 fall per 100 000 invånare som rapporterades under de föregående två veckorna (2.–15.8.). 


För närvarande drabbar epidemin främst de människor i arbetsför ålder som inte är vaccinerade, men även i denna grupp har smittfallen minskat. Trots att smittorna bland barn ökat på grund av sommarens epidemivåg är incidensen av coronavirusfall hos de vuxna i arbetsför ålder som inte är vaccinerade högre än hos barn under 10 år.  

Rekordmånga tester

Människorna har fortfarande aktivt gått och testat sig för coronaviruset. Under förra veckan togs det rekordmånga tester, över 172 000. Andelen positiva testresultat av alla tester har fortsatt minska, och uppgick till 2,4 procent förra veckan. Av alla konstaterade smittfall härstammade 5 procent från utlandet, och 0,5 procent av dessa fall orsakade fortsatt smittspridning. 

Snabb smittspårning och snabba karantänförfaranden förebygger fortsatt smittspridning effektivt. Under vecka 34 försattes 11 123 personer i karantän, ungefär en femtedel mindre än den föregående veckan. I vissa områden har smittspårningen varit mycket överbelastad, och isolerings- och karantänåtgärderna har dröjt.  

Smittfallen är en stor belastning på primärvården, vilket återspeglas i bristen på personal inom social- och hälsovården och i svårigheterna att ordna den fortsatta vården för patienter inom den specialiserade vården. 

Behovet av specialiserad sjukvård har hållits på en rätt låg nivå under de senaste veckorna. Enligt sjukvårdsdistriktens uppgifter vårdades den 1 september sammanlagt 97 coronapatienter på sjukhus. Av dem vårdades 26 på avdelningar inom primärvården, 50 på avdelningar inom den specialiserade sjukvården och 21 på intensivvårdsavdelningar. Fram till den 1 september har det under hela epidemin rapporterats sammanlagt 1030 dödsfall med koppling till covid-19.

Hälften av befolkningen har fått båda vaccindoserna

I hela landet har cirka 72 procent av befolkningen fått den första vaccindosen, och 50 procent båda vaccindoserna. I åldersgruppen 12–15 år har redan cirka 57 procent fått den första vaccindosen. I alla åldersgrupper över 40 år har över 80 procent fått den första vaccindosen, men vaccineringarna av de unga vuxna har framskridit långsammare än förut. Totalt 71 procent av alla 16–29-åringar har fått den första vaccindosen. 

Man följer det epidemiologiska läget varje vecka. Lägesrapporten publiceras på torsdagar kl. 10.00.

Den uppföljningsrapport om epidemin som publicerats i dag samt de tidigare rapporterna finns på Institutet för hälsa och välfärds webbplats.

Uppföljning av coronaviruset (Institutet för hälsa och välfärd) 
Coronaepidemin: regionernas situation, rekommendationer och begränsningar (Institutet för hälsa och välfärd)
Coronaviruset i siffror (HUS)
Handlingsplan för genomförande av hybridstrategin för hantering av covid-19-epidemin - Valto (valtioneuvosto.fi)
Coronaepidemins konsekvenser för välfärden, tjänsterna och ekonomin (Institutet för hälsa och välfärd), på finska
Uppföljning av covid-19-vaccinationerna (Institutet för hälsa och välfärd)
Riktlinjer för en kontrollerad avveckling av de restriktioner och rekommendationer som införts till följd av covid-19-epidemin: Regeringens promemoria 20.4.2021 (Statsrådets kansli)

Ytterligare information:

Liisa-Maria Voipio-Pulkki, strategidirektör, social- och hälsovårdsministeriet, fornamn.efte[email protected] 
Pasi Pohjola, direktör, social- och hälsovårdsministeriet, [email protected]
Mika Salminen, direktör, Institutet för hälsa och välfärd, [email protected] 
Otto Helve, överläkare, Institutet för hälsa och välfärd, [email protected]

Tillbaka till toppen