Hoppa till innehåll
Media

Social- och hälsovårdsministeriet och Institutet för hälsa och välfärd informerar
Coronavirusepidemin har lugnat sig i Finland – det finns ändå en risk för smitta

social- och hälsovårdsministeriet
Utgivningsdatum 25.6.2020 10.04
Pressmeddelande 166/2020

Enligt den bedömning av coronavirusläget som publicerades i dag den 25 juni 2020 har coronavirusepidemin lugnat sig i Finland. Antalet sjukdomsfall som varje vecka anmäls till registret över smittsamma sjukdomar fortsätter att minska.

För närvarande är reproduktionstalet uppskattningsvis 0,40–0,75. Siffran har sjunkit något jämfört med förra veckan. Detta innebär att coronavirusepidemin fortsätter att avta i Finland.

Inom fjorton sjukvårdsdistrikt har inga nya sjukdomsfall konstaterats under den senaste uppföljningsperioden den 15–21 juni. 

Inom andra områden än Helsingfors och Nylands sjukvårdsdistrikt (HUS) har endast mycket få nya fall konstaterats. Även inom HUS-området har antalet nya fall minskat betydligt jämfört med föregående vecka.
Antalet patienter som får sjukhusvård har minskat, och enligt prognosen kommer antalet nya sjukhus- och intensivvårdsperioder fortsätta att minska under den kommande veckan. Inom universitetssjukhusens specialupptagningsområden är situationen för sjukhusvården mycket lugn vad gäller covid-19. Under den senaste uppföljningsperioden har endast ett fåtal patienter fått intensivvård i hela landet. Kapaciteten inom intensivvården har inte i något skede överskridits under epidemin. 

Eftersom epidemiläget för närvarande är lugnt, har man tills vidare slutat publicera veckorapporten om intensivvården från och med den 11 juni. Antalet patienter inom sjukhus- och intensivvården meddelas i Institutet för hälsa och välfärds lägesrapport varje vecka och på Institutet för hälsa och välfärds lägesbildssida (måndagar, onsdagar och fredagar).

Laboratoriernas testningskapacitet i fråga om coronaviruset är för närvarande över 13 000 prover per dag. Det här överskrider målet om en daglig testkapacitet på 10 000 prover som social- och hälsovårdsministeriet ställde upp. Under den senaste uppföljningsveckan har det gjorts ytterligare färre coronavirustester än under de föregående veckorna. Andelen positiva covid-19-fall av de testade proverna har fortsatt att minska.
 
I Finland är målet fortsättningsvis att testa alla som misstänks ha akut coronavirussmitta. Det är viktigt att gå och testa sig med mycket låg tröskel. Med hjälp av testning kan smittkällor och smittkedjor utredas och vidare smitta förhindras. 

Antalet coronavirussmittade personer som tillfrisknat uppskattas vara cirka 6600 i Finland.

Dagens lägesbedömning och de tidigare lägesbedömningarna finns på Institutet för hälsa och välfärds webbplats:

Effekterna av Finlands hybridstrategi för bekämpningen av coronavirusepidemin följs upp med hjälp av epidemiologiska, medicinska och funktionella parametrar. Syftet med strategin är att förhindra att viruset sprids i samhället, trygga hälso- och sjukvårdens bärkraft och skydda särskilt de personer som tillhör riskgrupper.

Social- och hälsovårdsministeriet och Institutet för hälsa och välfärd gör varje vecka både en nationell och regional bedömning av epidemiläget.

Ytterligare information:

Taneli Puumalainen, överläkare, Institutet för hälsa och välfärd, [email protected] (epidemiläget)
Kari Auranen, professor, Institutet för hälsa och välfärd, [email protected] (prognosmodeller)
Liisa-Maria Voipio-Pulkki, strategidirektör, social- och hälsovårdsministeriet, [email protected] (gruppen för lägesbilder och modeller)

Tillbaka till toppen