Hoppa till innehåll
Media

Coronavaccinmängderna har utretts för att få en lägesbild av vaccindistributionen på riksnivå

social- och hälsovårdsministeriet
Utgivningsdatum 22.1.2021 14.26 | Publicerad på svenska 29.1.2021 kl. 11.31
Pressmeddelande 18/2021

Helsingfors och Nylands sjukvårdsdistrikt (HUS) och Egentliga Finlands sjukvårdsdistrikt (TYKS) har den 22 januari lämnat in de utredningar som social- och hälsovårdsministeriet har begärt om antalet covid-19-vacciner i distriktens specialupptagningsområden. Utredningarna och motiveringarna har gett klarhet i de frågor som ministeriet ville utreda.

HUS och TYKS utredningar innehåller inte bara närmare uppgifter om distributionen av vaccinerna, utan det framgår också att sjukvårdsdistriktens specialupptagningsområden och kommunerna har tydliga planer för vaccindistributionen för de kommande veckorna. 

”Vi tackar sjukvårdsdistrikten för deras grundliga utredningar. Utredningarna innehöll många bra utvecklingsförslag när det gäller diskussionen om vaccinmängderna, vilket var just vad vi behövde.  Nu är det lättare för oss att föra en diskussion om hur vaccinationerna i hela landet framskrider och vilka utmaningarna är”, konstaterar avdelningschef Tuija Kumpulainen från social- och hälsovårdsministeriet. 

Enligt utredningarna förvaras specialupptagningsområdenas vacciner i sjukvårdsdistrikten och de stora städerna på flera olika ställen.  

HUS och TYKS poängterar att datumuppgifterna om förvaringen inte beskriver hur stor mängd av vaccinlagret som ska distribueras vidare under den närmaste veckan innan det följande vaccinpartiet anländer. Det kan finnas en stor mängd vacciner som redan utlovats till kommunerna, och därför överensstämmer lagersaldot inte nödvändigtvis med verkligheten. Vissa vaccinpartier har alltså reserverats och kan därför inte delas ut till andra ställen. 

I den ursprungliga anvisningen om vaccindistributionen från Institutet för hälsa och välfärd uppmanades sjukvårdsdistrikten att spara hälften av covid-19-vaccinerna i lagret för befolkningens andra vaccination. Efter det ändrades anvisningen så att alla vacciner som kommer in kan användas genast. Samtidigt meddelade vaccintillverkaren att de partier som levereras under de närmaste veckorna är mindre än vad man ursprungligen lovat. Detta har man varit tvungen att beakta vid planeringen av distributionen. 

Ytterligare information:

Tuija Kumpulainen, avdelningschef, [email protected]

Tillbaka till toppen