Hyppää sisältöön
Valtioneuvosto ja ministeriöt Media

STM ja THL tiedottavat
Koronatartunnat lisääntymässä huolestuttavasti ikääntyneiden keskuudessa

Sosiaali- ja terveysministeriö
17.12.2020 10.00
Tiedote 308/2020

Koronavirustartuntoja todetaan Suomessa edelleen paljon, ja tauti leviää eri-ikäisten ihmisten keskuudessa joka puolella Suomea. Erittäin huolestuttavaa on, että tartuntoja on yhä enemmän vanhemmissa ikäluokissa ja että sairaalahoitoa tarvitsevia potilaita on selvästi aiempaa enemmän.

Alueiden viime viikkoina käynnistämien voimakkaiden suositusten ja rajoitustoimien vaikutukset sairaalahoidon tarpeeseen aletaan nähdä vasta muutaman viikon viiveellä.

Myönteistä on, että yli kuukauden jatkunut koronatapausten määrän voimakas kasvu ja sen myötä tapausilmaantuvuus ovat hieman tasoittuneet viimeisen kolmen viikon aikana. Viikolla 50 (7.12.-13.12.) tartuntatautirekisteriin ilmoitettiin 2894 uutta tapausta, mikä on 112 vähemmän kuin viime viikolla. Uusien tapausten ilmaantuvuus oli 52 tapausta 100 000 asukasta kohden, kun edellisellä viikolla se oli 54 tapausta.

Viimeisen kahden viikon seurantajakson (viikot 49-50) yhteenlaskettu tapausmäärä oli 5900 uutta tapausta, mikä on 179 tapausta enemmän kuin sitä edeltävien kahden viikon aikana. Uusien tapausten ilmaantuvuus oli 106 tapausta 100 000 asukasta kohden, kun edeltävällä kahden viikon jaksolla se oli 103 tapausta.

Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin (HUS) alueella on todettu yli puolet tartunnoista. Kolmen viime viikon aikana HUSin alueella on todettu viikoittain noin 1600 koronatapausta.

Arvioitu tartuttavuusluku on tällä hetkellä 0,85-1,05 (90 % todennäköisyysväli).

Ikääntyvien osuus todetuista tartunnoista kasvanut huolestuttavasti

Vaikka valtaosa tartunnoista todetaan edelleen nuorissa ikäluokissa ja työikäisillä aikuisilla, on tartuntojen ikäjakaumassa nähtävissä erittäin huolestuttavaa muutosta. Vanhempien ikäluokkien osuus tartunnoista on kasvanut marraskuun alusta lähtien. 

Viikolla 50 kaikista tapauksista noin 72 % todettiin alle 50-vuotialla ja noin 40 % alle 30-vuotiailla. Osuudet ovat samat kuin edellisellä viikolla. 

Yli 60-vuotiaiden ja yli 70-vuotiaiden osuudet ovat viime viikosta hieman nousseet: yli 60-vuotiaiden osuus on nyt yli 15 % ja yli 70-vuotiaiden osuus lähes 9 %. Yli 70-vuotiaat kuuluvat ikänsä puolesta riskiryhmään. Riskiryhmien suojeleminen on hyvin tärkeää vakavien koronatapausten ehkäisemiseksi.

Sairaalahoidossa oli 16.12. yhteensä 268 potilasta, joista tehohoidossa 34. Tehohoitopotilaita on kaikilla erityisvastuualueilla. Erikoissairaanhoidossa potilaita oli 103 ja perusterveydenhuollossa osastohoidossa 131. 

Joukkoaltistumisissa nähtävissä pientä vähenemistä

Viikolla 50 oli jo merkkejä siitä, että suositukset ja rajoitukset vähentävät joukkoaltistumisia esimerkiksi harrastustoiminnassa, ravitsemisliikkeissä ja yleisötapahtumissa. Silti tartunnanjäljitystä kuormittavia joukkoaltistuksia oli runsaasti melkein kaikkien sairaanhoitopiirien alueilla. Noin 10 % näistä tapahtui sosiaali- ja terveydenhuollon yksiköissä ja nelisen prosenttia yksityisissä juhlissa.

Oppilaitoksissa joukkoaltistumisia oli reilu kolmannes ja varhaiskasvatuksessa viidennes. Silti päiväkodeissa ja oppilaitoksissa tulee vain harvoin jatkotartuntoja. Viikolla 50 oppilaitoksiin liitettiin noin 4 % selvitetyistä tartunnoista ja varhaiskasvatukseen pari prosenttia tartunnoista.

Tartunnanjäljitystä jatketaan määrätietoisesti

Koko maassa uusien tartuntojen tartunnanlähde saatiin viikolla 50 selville suurin piirtein samoin kuin edellisellä viikolla: noin 60 %:ssa tapauksista. Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin (HUS) alueella tartunnanlähde selvisi puolessa tapauksista.

Selvitetyistä tartunnoista noin puolet tapahtui samassa taloudessa asuvien kesken. Työpaikka raportoitiin tartuntapaikaksi 15 %:ssa, harrastustoiminta 2 %:ssa ja ravitsemisliikkeissä noin prosentissa jäljitetyistä tartunnoista.

Suomessa on 16.12.mennessä todettu 31 870 tautitapausta ja tautiin liittyviä kuolemia on raportoitu 472. Taudista parantuneita arvioidaan olevan noin 22 500, mikä on noin 70 % kaikista todetuista tartuntatapauksista.

Tänään julkaistu epidemian seurantaraportti sekä edelliset raportit ovat THL:n sivuilla:

Lisätietoja:

Taneli Puumalainen, ylilääkäri, [email protected] (epidemiatilanne)
Kari Auranen, johtava tutkija, THL, [email protected] (ennustemallit) 
Liisa-Maria Voipio-Pulkki, strategiajohtaja, STM, [email protected] (tilannekuva- ja mallinnustyöryhmä)

Sivun alkuun