Hoppa till innehåll
Media

Cancerscreeningarna utvidgas - utkastet till förordning på remiss

social- och hälsovårdsministeriet
Utgivningsdatum 22.4.2021 17.18
Pressmeddelande

Det föreslås att en ny screening för tarmcancer ska tas i bruk i hela landet. Avsikten är att samtidigt utvidga screeningen för livmoderhalscancer. Social- och hälsovårdsministeriet begär nu utlåtanden om förordningen och utvidgningen av cancerscreeningarna.

Under de senaste två åren har man genomfört ett pilotförsök för screening för tarmcancer i tolv kommuner. I utkastet till förordning föreslås det att screeningen för tarmcancer ska tas i bruk stegvis i hela landet för alla i åldern 56-74 år. Screeningen ska erbjudas med två års mellanrum. 

Screeningen för livmoderhalscancer föreslås utvidgas till alla i kvinnor i åldern 30-65 år. I de flesta kommuner upphör screeningen för närvarande när man fyller 60 år. Genom den riksomfattande förordningen skulle screeningen erbjudas till alla kvinnor i åldern 65 år oberoende av vilken kommun de bor i. 

Förordningen avses träda i kraft den 1 januari 2022.

Screeningarna är ett effektivt sätt att förebygga cancerdödsfall

Genom cancerscreeningarna är det möjligt att upptäcka cancerns förstadier och diagnostisera cancern i ett tidigt skede. Både i fråga om livmoderhalscancer och i fråga om tarmcancer finns det obestridliga forskningsrön om screeningarnas effekter.

Tarmcancerscreening används i bred utsträckning i Europa, och EU rekommenderar att screeningen ska tas i bruk i alla medlemsländer. I Finland är det cirka 3400 människor som drabbas av tarmcancer årligen, och cirka 1300 människor som dör av cancern. Genom den screeningmetod som föreslås kan man årligen förhindra cirka 150 nya fall av tarmcancer och 170 dödsfall till följd av tarmcancer i den befolkningsgrupp som deltar i screeningarna, förutsatt att cancern eller dess förstadier upptäcks i tid. 

I Finland började screeningarna för livmoderhalscancer redan på 1960-talet. Screeningarna har gett bra resultat och minskat antalet nya fall av livmoderhalscancer och dödligheten till följd av den med cirka 80 procent hos kvinnorna i vår befolkning. Risken att dö av cancer i livmoderhalsen är i dag störst hos de som är över 60 år. Det här vill man nu åtgärda genom att utvidga screeningens åldersgrupp. 

Remisstiden går ut den 17 maj 2021.

Ytterligare information

Soila Karreinen, överläkare, tfn 0295 163 491, [email protected]

Tillbaka till toppen