Hoppa till innehåll
Media

Bostadsaktiebolag som är dottersammanslutningar till arbetspensionsförsäkringsbolag ska kunna fortsätta använda främmande kapital

social- och hälsovårdsministeriet
Utgivningsdatum 24.11.2022 13.56
Pressmeddelande 278/2022

Möjligheten att använda främmande kapital för bostadsaktiebolag som är dottersammanslutningar till arbetspensionsförsäkringsbolag förlängs med fem år. Bestämmelserna om försäkringsbolags och arbetspensionsförsäkringsbolags bolagsstämmor och distansmöten preciseras och i lagen om tilläggspensionsstiftelser och tilläggspensionskassor görs tekniska korrigeringar. 

Bostadsaktiebolag som är dottersammanslutningar till arbetspensionsförsäkringsbolag får använda främmande kapital på vissa villkor. Giltighetstiden för den gällande lagen förlängs till utgången av år 2027. Syftet med ändringen är att öka produktionen av hyresbostäder. 

I och med den ändring av aktiebolagslagen som gjordes den 11 juli 2022 blev det lättare att delta på distans i aktiebolagens bolagsstämmor och möjligt att ordna bolagsstämmor på distans. Genom de ändringar som görs nu kan också försäkrings- och arbetspensionsförsäkringsbolagen ordna möten på distans. 

Lagarna om distansmöten och om tilläggspensionsstiftelser och tilläggspensionskassor träder i kraft den 1 december 2022. Lagen om arbetspensionsförsäkringsbolag träder i kraft den 1 januari 2023. 

Ytterligare information: 

Minna Lehmuskero, övermatematiker, [email protected]

Tillbaka till toppen