Hoppa till innehåll
Media

Beskrivningen av den övergripande arkitekturen för främjande av välfärd och hälsa har publicerats

social- och hälsovårdsministeriet
Utgivningsdatum 20.12.2021 15.28
Pressmeddelande 403/2021

Målet med beskrivningen av den övergripande arkitekturen för främjande av välfärd och hälsa är att stödja utvecklandet av tillförlitliga och tillgängliga digitala tjänster som är lätta att hitta. För att målet ska kunna nås behövs en gemensam vision och referensram för samarbetet mellan nationella, regionala och lokala aktörer.

Målet är bättre möjligheter än tidigare att främja sin egen och sina närståendes välfärd

Den övergripande arkitekturen för främjande av välfärd och hälsa har till uppgift att skapa en gemensam vision, målbild och referensram som stöd för det nationella, regionala och lokala utvecklandet. Målet är att stödja utvecklingen av informationshantering och digitala tjänster samt tjänsternas interoperabilitet.

Ur den enskilda människans perspektiv bör nyttan synas i form av tillgängliga och verkningsfulla digitala tjänster, med hjälp av vilka man kan främja sin egen och sina närståendes välfärd och hälsa.

Tillförlitlig information, tillgängliga och sporrande digitala tjänster

I visionen för den övergripande arkitekturen för främjande av välfärd och hälsa är de digitala tjänsterna tillförlitliga samt sporrar och stöder sina användare. Tjänsterna ska erbjuda pålitlig, begriplig och lättillgänglig information om främjande av välfärd och hälsa samt om tjänsterna och verksamheten. Uppgifter om den egna hälsan och välfärden ska vara tillgängliga för den enskilda människan och kunna användas på ett tryggt sätt i enlighet med egna behov. Med hjälp av informationshantering och tillgängliga digitala tjänster sporras och stöds människor att främja välfärd och hälsa i olika livssituationer.  

Arbetet har inte framskridit och borde nu komma i gång

Utvecklingen av informationshanteringen, de digitala tjänsterna och informationssystemen i anslutning till främjande av välfärd och hälsa har inte framskridit i den utsträckning som till exempel i fråga om nationella, regionala och lokala hälso- och sjukvårdstjänster. De digitala tjänsternas potential i främjande av välfärd och hälsa och i det förebyggande arbetet är dock betydande. 

Utvecklingsobjekt är bland annat: 1) att göra digitala tjänster tillförlitliga och lätta att hitta för vanliga människor och yrkesutbildade personer 2) att stärka den digitala delaktigheten i utvecklingen av tjänsterna 3) att utveckla informationshanteringen och digitaliseringen i samarbete med nationella, regionala och lokala aktörer.

Ytterligare information

Minna Lohtander, specialsakkunnig, social- och hälsovårdsministeriet, tfn 02951 63164, [email protected]
Heli Hätönen, konsultativ tjänsteman, social- och hälsovårdsministeriet, tfn 02951 63326, [email protected]

Tillbaka till toppen