Hyppää sisältöön
Media

Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen kokonaisarkkitehtuurin kuvaus julkaistu

sosiaali- ja terveysministeriö
Julkaisuajankohta 20.12.2021 15.28
Tiedote 403/2021

Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen kokonaisarkkitehtuurin kuvauksen tavoitteena on tukea luotettavien, esteettömien ja helposti löydettävissä olevien digitaalisten palvelujen kehittämistä. Tavoitteeseen pääsemiseksi tarvitaan yhteistä näkemystä ja viitekehystä kansallisten, alueellisten ja paikallisten toimijoiden yhteistyölle.

Tavoitteena entistä paremmat mahdollisuudet edistää omaa ja läheisten hyvinvointia

Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen kokonaisarkkitehtuurin tehtävä on rakentaa yhteistä näkemystä, tavoitetilaa ja viitekehystä kansallisen, alueellisen ja paikallisen kehittämisen tueksi. Tavoitteena on tukea tiedonhallinnan ja digitaalisten palvelujen kehittämistä ja palvelujen yhteentoimivuutta.

Ihmisen näkökulmasta hyötyjen tulisi näkyä löydettävillä, esteettömillä ja vaikuttavilla digitaalisilla palveluilla, joilla voi edistää omaa ja läheisten hyvinvointia ja terveyttä.

Luotettavaa tietoa, esteettömiä ja kannustavia digitaalisia palveluja

Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen kokonaisarkkitehtuurin visiossa digitaaliset palvelut ovat luotettavia sekä kannustavat ja tukevat käyttäjäänsä. Palvelujen on tarjottava luotettavaa, ymmärrettävää ja helposti löydettävissä olevaa tietoa hyvinvoinnin ja terveyden edistämisestä sekä palveluista ja toiminnasta.

Omaa hyvinvointia ja terveyttä koskevien tietojen tulee olla ihmisen itsensä saatavilla ja hänen tarpeidensa mukaisesti turvallisesti käytettävissä. Tiedonhallinnan ja esteettömien digitaalisten palvelujen avulla kannustetaan ja tuetaan ihmistä hyvinvoinnin ja terveyden edistämisessä erilaisissa elämäntilanteissa.  

Takamatkalta liikkeelle

Hyvinvoinnin ja terveyden edistämiseen liittyvän tiedonhallinnan, digitaalisten palvelujen ja tietojärjestelmien kehittäminen ei ole edennyt siinä määrin kuin esimerkiksi terveydenhuollon kansallisissa, alueellisissa ja paikallisissa palveluissa. Digitaalisten palvelujen potentiaali hyvinvoinnin ja terveyden edistämisessä ja ennaltaehkäisevässä työssä on kuitenkin huomattava. 

Kehittämiskohteita ovat muun muassa: 1) digitaalisten palvelujen tekeminen luotettaviksi ja helposti löydettäviksi tavallisille ihmisille ja ammattihenkilöille 2) digiosallisuuden vahvistaminen palvelujen kehittämisessä 3) tiedonhallinnan ja digitalisaation kehittäminen yhteistyössä kansallisten, alueellisten ja paikallisten toimijoiden kanssa.

Lisätietoja

Erityisasiantuntija Minna Lohtander, p. 02951 63164, [email protected]
Neuvotteleva virkamies Heli Hätönen, p. 02951 63326, [email protected]

Sivun alkuun