Hyppää sisältöön
Media

Kansallisen lääkekehityskeskuksen perustamisen valmistelu etenee – perustamistoimia suunnitellaan syksylle 2021

sosiaali- ja terveysministeriö
Julkaisuajankohta 31.3.2021 16.24
Tiedote 85/2021

Kansallisen lääkekehityskeskuksen perustamisella halutaan edistää kilpailukykyistä lääkekehitystä. Lääkekehityskeskuksen käynnistyminen tulee olemaan myös merkittävä askel terveysalan kasvustrategian toimeenpanossa. Pitkällä tähtäimellä lääkekehityskeskuksella on todennäköisesti keskeinen rooli myös lääkkeiden saatavuuden häiriötilanteisiin varautumisessa kansallisella tasolla.

Suomeen suunnitellaan kansallisen lääkekehityskeskuksen perustamista, jonka tavoitteena on alan toimintaedellytysten ja osaamisen vahvistaminen sekä varhaisen vaiheen lääkekehityksen rahoituksen mahdollistaminen. Suomessa tehdään korkeatasoista terveysalan perustutkimusta ja kliinistä tutkimusta, joka on hyvä perusta lääkevalmisteiden synnylle. Kansainvälisessä vertailussa yliopistoissamme tehtyjen löydösten kaupallinen potentiaali jää kuitenkin usein hyödyntämättä.

Kansallisen lääkekehityskeskuksen valmistelussa ollaan siirtymässä seuraavaan vaiheeseen ja keskuksen perustamistoimia suunnitellaan syksylle 2021. Sosiaali- ja terveysministeriö on kutsunut LL, MBA Hannu Juvosen valmistelemaan ja käynnistämään konkreettisia toimenpiteitä kansallisen lääkekehityskeskuksen perustamisen aikaansaamiseksi. 

”Perustamistoimenpiteiden valmistelussa hyödynnetään Hannu Juvosen kokemusta lääketeollisuudesta, pääomasijoittamisesta, julkisten ja yksityisten yhteisöjen hallitustyöskentelystä sekä sidosryhmäsuhteiden johtamisesta. Juvosen asiantuntijatyö on tärkeä osa laaja-alaista valmistelutyötä kansallisen lääkekehityskeskuksen perustamiseksi”, johtaja Tuula Helander sanoo.

Tavoitteena on, että kansallinen lääkekehityskeskuksen perustamista koskevat valmistelutoimet voidaan toteuttaa juhannukseen 2021 mennessä. Tavoitteena on myös, että varsinaiset keskuksen perustamistoimet ja toiminnan käynnistyminen voitaisiin toteuttaa syksyllä 2021.  

”Kansallisen lääkekehityskeskuksen perustamisen aikaansaamiseksi on tehty paljon perusteellista valmistelutyötä, joka antaa hyvän pohjan keskuksen toiminnan käynnistämiselle”, Hannu Juvonen toteaa.

Keskuksen tuoma lisäarvo koko TKI-ekosysteemin eri toimijoille on merkittävä 

Uuden lääkekehityskeskuksen arvioidaan parantavan tutkimushavainnon kehityskaarta lääkeaihioksi, ja siten lääkekehityksen ja tuotannon edellytyksiä sekä vahvistavan alan osaamista Suomessa. Lääkekehityskeskus palvelisi koko maan tutkijoita esimerkiksi yliopistoissa, tutkimuslaitoksissa ja sairaaloissa. Kansallisen lääkekehityskeskuksen perustaminen edistää ja tukee vahvasti myös terveysalan tutkimus- ja innovaatiotoiminnan kasvustrategian tavoitteita ja koituu potilaiden hyödyksi. 

Lisätietoja:

Johtaja Tuula Helander, STM, p. 0295 163 480 ([email protected])
Asiantuntija Tia-Maria Kirkonpelto, STM, p. 0295 163 264 ([email protected])

Sivun alkuun