Hyppää sisältöön
Media

Vuoteen 2030 ulottuvan rahapelipoliittisen ohjelman valmistelu käyntiin

sosiaali- ja terveysministeriö
Julkaisuajankohta 23.3.2021 10.14
Tiedote

Perhe- ja peruspalveluministeri Krista Kiuru on asettanut työryhmän valmistelemaan rahapelipoliittista ohjelmaa ja laatimaan sen toimeenpanolle suuntaviivat vuoteen 2030 asti. Tavoitteena on kääntää rahapeliongelmat ja -haitat pysyvästi laskuun.

Tehokkaaseen haittojen ehkäisyyn ja vähentämiseen tarvitaan useita samanaikaisia ja samansuuntaisia, toisiaan tukevia toimia sekä lyhyellä että pitkällä aikavälillä. Työryhmä keskittyy ohjelman laadinnassa ehkäisevään työhön, haittoja ehkäisevään rahapelitoimintaan ja ohjaukseen. Työn tavoitteena on myös taata tarvittavat palvelut rahapeliongelmiin pelaajille ja heidän läheisilleen. 

Ohjelma täydentää ja tukee mielenterveysstrategian ja ehkäisevän päihdetyön toimenpideohjelman toimia ja lainsäädännön valmistelua. 

Työryhmän toimikausi on 15.3.2021-31.3.2022. Ryhmän puheenjohtajana toimii johtaja Jari Keinänen sosiaali- ja terveysministeriöstä. Ohjelman laatimisesta on sovittu hallitusohjelmassa.

Vastuu ohjelman toimeenpanosta ja haittojen ehkäisystä kuuluu kolmelle ministeriölle: sisäministeriö vastaa arpajaislainsäädännöstä, valtioneuvoston kanslia Veikkaus Oy:n omistajaohjauksesta ja sosiaali- ja terveysministeriö rahapelihaittojen ehkäisystä. Poliisihallitus valvoo rahapelitoimintaa ja Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) toimeenpanee ja koordinoi rahapelihaittatyötä. Ohjelman valmistelusta vastaa näistä tahoista koostuva virkamiestyöryhmä. Työskentelyn aikana sidosryhmillä on mahdollisuus osallistua ohjelman valmisteluun, ja työryhmä kuulee asiantuntijoita ja rahapelaamisen toimijoita laajasti. 

Lisätietoja:

Erityisasiantuntija Mari Pajula, STM, [email protected]
Johtaja Jari Keinänen, STM, [email protected]

Sivun alkuun