Hoppa till innehåll
Media

Beredningen av den linjära modellen för invalid- och sjukpension framskrider inte

social- och hälsovårdsministeriet
Utgivningsdatum 4.7.2022 15.22
Pressmeddelande 170/2022

I enlighet med regeringsprogrammet bereddes regeringens proposition om en linjär modell för sammanjämkning av invalid- och sjukpension och inkomster i en trepartsarbetsgrupp.

Arbetsgruppen beredde en linjär modell för såväl full som partiell invalid- och sjukpension. Enligt den linjära modellen minskar pensionen stegvis då inkomsten ökar, och i sammanjämkningen beaktas personens totalpension. Samtidigt planerades en höjning av den nedre inkomstgränsen som gäller vid invalidpension. I folkpensionssystemet förbereddes rätten till partiell sjukpension för personer som får partiell invalidpension från arbetspensionssystemet. För att den linjära modellen ska kunna tillämpas behövs först lagstiftning som gäller automatiskt beslutfattande.

Syftet med utvecklingen av den linjära modellen var att avskaffa flitfällor och förenhetliga handläggningen av pensioner vid olika pensionsanstalter.

Den linjära modellen bereddes länge i en arbetsgrupp som bestod av företrädare för Finlands Fackförbunds Centralorganisation FFC rf, Finlands Näringsliv EK rf, Akava, Tjänstemanna-centralorganisationen STTK rf, Pensionsskyddscentralen, Folkpensionsanstalten, Kommun-arbetsgivarna KT, Handikappforum rf, Arbetspensionsförsäkrarna TELA ry och social- och hälsovårdsministeriet. 

Arbetsgruppen var oenig framför allt om genomförandet av den linjära modellen i fråga om pensionstagare som får partiell invalidpension. Enligt regeringsprogrammet ska förändringar i arbetspensionssystemet beredas på trepartsbasis, vilket betyder att beredningen inte framskrider för tillfället.

Mer information:

Heli Backman, avdelningschef, fö[email protected], (4–5.7.2022)

Tillbaka till toppen