Hoppa till innehåll
Media

Ändringar i den obligatoriska lagringen av veterinärmedicinska läkemedel som innehåller bensylpenicillin

social- och hälsovårdsministeriet
Utgivningsdatum 5.2.2016 13.41
Nyhet

Social- och hälsovårdsministeriet har ändrat besluten om obligatorisk lagring av veterinärmedicinska läkemedel som innehåller bensylpenicillin. I ett obligatoriskt lager ska det av de läkemedel som avses i beslutet finnas en mängd som motsvarar den genomsnittliga konsumtionen under fyra veckor. Lagringsmängden beräknas på basis av konsumtionen under de senaste två månaderna.

För att tillgången på bensylpenicillin för nödvändiga ändamål ska kunna garanteras även under problem i tillgången, har användningen av dessa läkemedelspreparat begränsats. Användningen av det obligatoriska lagret riktas till de användningsändamål som anges i Livsmedelssäkerhetsverket Eviras rekommendationer. Dessa har uppdaterats.

Bensylpenicillin används allmänt för medicinsk behandling av bakterieinflammationer hos produktionsdjur. Det har under de senaste veckorna förekommit problem i tillgången på bensylpenicillinpreparat. Fimea har gjort specialarrangemang så att penicillinpreparat kontinuerligt har fåtts in i landet. Fimea har gett dispens så att det har kunnat importeras läkemedelspartier där det har använts läkemedelssubstans från en kinesisk tillverkare. Fimea har krävt att sådana läkemedelssubstansers kvalitet ska ha undersökts i ett oberoende europeiskt laboratorium. Genom dessa åtgärder har man dock inte lyckats trygga tillgången på läkemedlen, och därför är man tvungen att tillåta att mängden läkemedel i de obligatoriska lagren underskrids på grund av problemen i tillgången på de veterinärmedicinska läkemedlen i fråga.

De obligatoriska lagren ska åter innehålla den i lag föreskrivna mängden när tillgången på bensylpenicillin förbättras. Undantagsbeslutet är i kraft högst till och med den 31 december 2016. Till övriga delar gäller det beslut som fattades den 15 maj 2015.

Ytterligare information:

Anne Koskela, regeringsråd, tfn 02951 63384, [email protected]

Tillbaka till toppen