Hoppa till innehåll
Statsrådet och ministerierna Media

Bekämpning av våld mot kvinnor temat för EU:s jämställdhetsministrars videokonferens

Social- och hälsovårdsministeriet
20.11.2020 11.08
Nyhet

EU:s jämställdhetsministrar diskuterar bekämpningen av våld mot kvinnor vid sin inofficiella videokonferens den 20 november. Ministrarna presenterar också bästa praxis för att skydda kvinnor mot våld och för att stödja offren. Finlands representant vid mötet är Thomas Blomqvist, minister för nordiskt samarbete och jämställdhet.

Under coronapandemin har våldet i nära relationer och särskilt våldet mot kvinnor ökat enligt undersökningar. Därför är kontinuiteten i och tillgången till olika stödtjänster allt viktigare. Ett exempel på god praxis i Finland är den riksomfattande hjälptelefonen, Nollinjen, som riktar sig till offer för våld i nära relationer och offer för våld mot kvinnor eller för personer som utsätts för hot om våld. Den fungerar avgiftsfritt dygnet runt för den som ringer. Samtalen till Nollinjen är anonyma.

”Coronakrisen har på ett oroväckande sätt ökat våldet i nära relationer. I Finland fäster vi särskild uppmärksamhet vid att stödja offer för våld i nära relationer och andra människor som har det sämst ställt. Vi har skött om tillgången till stödtjänster också under coronavirusepidemin. Dessutom har många tjänsteleverantörer inom tredje sektorn utökat telefon- och nättjänsterna för dem som utsätts för våld”, konstaterar minister Blomqvist.

Finland betonar vid sidan av varje lands egna åtgärder att EU stärker samarbetet i bekämpningen av våld mot kvinnor. EU:s anslutning till Europarådets Istanbulkonvention vore ett viktigt steg framåt. EU:s jämställdhetsstrategi innehåller ett antal åtgärder för att bekämpa könsrelaterat våld.

Mötet, som ordnas av Tyskland, och som enbart riktar sig till jämställdhetsministrarna är exceptionellt. Motsvarande möten har inte hållits under varje ordförandeskap.

Ytterligare information:

Anna Abrahamsson, ministerns specialmedarbetare, tfn 0295 150 029, [email protected]

Eeva Raevaara, konsultativ tjänsteman, tfn 0295 163 205, [email protected]  

Tillbaka till toppen