Sidan kommer att uppdateras

Ordförandeskapet i Europeiska unionens råd

Ordförandeskapet i rådet roterar mellan EU:s medlemsländer var sjätte månad. Under en sexmånadersperiod leder ordförandelandet ordet under rådets möten på alla nivåer och hjälper på så vis att upprätthålla en kontinuitet i rådets arbete.

Portugals EU-ordförandeskap 2021

Portugal är ordförande i Europeiska unionens råd 1.1.–30.6.2021.

Coronaviruspandemin dominerar prioriteringarna inom hälsosektorn under Portugals ordförandeskap. Det portugisiska ordförandeskapet i Europeiska unionens råd kommer främst att arbeta med frågan om återhämtning från covid-19-pandemin. Hanteringen av konsekvenserna av krisen fortsätter också under den kommande ordförandeskapen, Slovenien (31.7.2021-31.12.2021).  Rådets ordförandeskap fram till 2022 är Frankrike (januari–juni 2022) och Tjeckien (juli–december 2022).

Möten under den portugisiska ordförandeperioden

Portugal har planerat bland annat följande möter:

  • Inofficiell rådet (sysselsättning, socialpolitik, konsumentfrågor) 22.-23.2.2021
  • Officiell rådet (sysselsättning, socialpolitik, konsumentfrågor) 15.3.2021
  • Officiell rådet (hälso- och sjukvård) 16.3.2021
  • Topmöte för socialfrågor 7.-8.5.2021
  • Officiell rådet (sysselsättning, socialpolitik, konsumentfrågor) 14.6.2021
  • Officiell rådet hälso- och sjukvård) 15.6.2021

Yhteystiedot - Yhteystietonosto