Hoppa till innehåll
Statsrådet och ministerierna Media

Behovet av kostersättning till personer med celiaki har utretts

Social- och hälsovårdsministeriet
28.10.2020 13.17 | Publicerad på svenska 29.10.2020 kl. 15.23
Pressmeddelande 249/2020

Utvecklingen av tjänsterna och de reformer som ska inledas inom hälso- och sjukvården ingår i regeringsprogrammet. I regeringsprogrammet nämns också att man ska utreda behovet av kostersättning till de som lider av celiaki.  

Celiaki är en autoimmun sjukdom som innebär att det spannmålsbaserade ämnet gluten skadar slemhinnans tarmhår i tunntarmen hos personer som har en ärftlig benägenhet för sjukdomen.  Celiaki behandlas genom att äta glutenfri kost. 

Från och med oktober 2002 fram till ingången av 2016 har kostersättning för utgifter för glutenfri kost betalats som en del av handikappsförmånen. Ersättningsbeloppet har varit 23,60 euro per månad. Celiaki beaktas fortfarande vid beviljande av handikappsförmån till personer under 16 år. 

En av orsakerna till att kostersättningen slopades var kravet om att människor med olika sjukdomar ska behandlas jämlikt. Det finns också andra sjukdomar än celiaki som måste behandlas genom att följa en viss diet eller undvika något födoämne. Andra skäl till att kostersättningen slopades var att systemet för handikappsförmånen behövde förtydligas och statsekonomin balanseras. 

I den utredning som gjorts konstateras det att de faktorer som var orsaken till att kostersättningen slopades inte har förändrats sedan 2016. Enligt utredningen är det inte motiverat att återinföra kostersättningen som en del av handikappsförmånen.  

Utgifter som föranleds av celiaki kan beaktas i utkomststödet

I det kompletterande utkomststödet kan man beakta en persons eller familjs utgifter som ansetts behövliga på grund av särskilda behov eller förhållanden, i syfte att trygga försörjningen eller främja personens möjligheter att klara sig på egen hand. Enligt etablerad praxis kan även särskilda matkostnader som beror på celiaki beaktas i det kompletterande utkomststödet.  

För utgifter för kost som förutsätts på grund av celiaki kan dessutom beviljas avdrag för nedsatt skattebetalningsförmåga. Avdrag för nedsatt skattebetalningsförmåga kan beviljas om skattebetalningsförmågan är väsentligt nedsatt av särskilda skäl så som till exempel en sjukdom. 

Ytterligare information:

Hanna Hänninen, minister Pekonens specialmedarbetare, tfn 0295 163 508
Liisa Siika-aho, direktör, tfn 0295 163 085                                         
E-postadresserna har formen [email protected]

Tillbaka till toppen