Hoppa till innehåll
Media

Begränsningarna för förplägnadsrörelserna förlängs till årets slut

social- och hälsovårdsministeriet
Utgivningsdatum 15.11.2021 18.44
Pressmeddelande 344/2021

Statsrådet har fattat beslut om att förlänga giltighetstiden för den förordning som begränsar förplägnadsrörelsers verksamhet till den 31 december 2021. Dessutom införs begränsningar för förplägnadsrörelser i landskapen Norra Österbotten, Birkaland och Egentliga Tavastland samt i Länsi-Pohja sjukvårdsdistrikt.

Ändringen av förordningen börjar gälla Mondagen den 15 november 2021. Begränsningarna för förplägnadsrörelser i de nya regionerna börjar gälla Onsdagen den 17 november 2021.

Regeringen slog förra veckan fast att de regionala beskrivningarna av epidemifaserna ska slopas. I stället för de tidigare epidemifaserna har man berett epidemiologiska kriterier för områden med samhällsspridning, som lämpar sig bättre för det nuvarande epidemiläget. Institutet för hälsa och välfärd publicerar på sin webbplats uppgifter om områden som uppfyller kriterierna för områden med samhällsspridning från och med den 15 november.

Begränsningarna för områden med samhällsspridning gäller i landskapen Egentliga Finland, Satakunta, Päijänne-Tavastland, Österbotten, Södra Österbotten, Mellersta Österbotten, Norra Österbotten, Birkaland, Nyland, Kymmenedalen och Egentliga Tavastland samt i Länsi-Pohja sjukvårdsdistrikt från och med den 17 november

Förplägnadsrörelserna får servera alkohol kl. 07.00–24.00 och hålla öppet kl. 05.00–01.00.

Restauranger vars huvudsakliga verksamhet är servering av alkohol får använda endast hälften av kundplatserna inomhus och utomhus. Övriga restauranger får använda 75 procent av kundplatserna inomhus.

Alla kunder i restaurangens lokaler inomhus ska ha en egen sittplats vid ett bord eller en motsvarande plan yta.

Som ett alternativ till de särskilda begränsningarna i förplägnadsverksamheten kan aktören kräva att deras kunder visar upp ett covidintyg.

Begränsningarna för förplägnadsrörelserna i det övriga landet från och med den 17 november

Här gäller inga särskilda begränsningar i fråga om antalet kunder eller serverings- och öppettiderna.

De allmänna kraven på hygien och avstånd mellan kunder gäller i alla områden.

Undantagen från begränsningarna ändras inte

Begränsningarna i förordningen gäller inte personalrestauranger eller försäljning av mat som avhämtas. Begränsningarna i fråga om öppettiderna gäller inte ombord på fartyg och luftfartyg som går i trafik mellan Finland och utlandet eller i trafik utomlands, och inte heller förplägnadsrörelser som finns i anslutning till distributionsstationer för flytande bränsle.

Ytterligare information:

Ismo Tuominen, regeringsråd, social- och hälsovårdsministeriet, [email protected] 

Regionförvaltningsverken svarar på frågor om det praktiska genomförandet av begränsningarna.

Tillbaka till toppen