Hoppa till innehåll
Media

Begränsningarna av förplägnadsrörelser lindras

social- och hälsovårdsministeriet
Utgivningsdatum 14.9.2021 13.38
Pressmeddelande 261/2021

Statsrådet har utfärdat en förordning som begränsar förplägnadsrörelsers verksamhet på grund av coronaepidemin. Begränsningarna som gäller för accelerations- och samhällsspridningsfasen ändras så att förplägnadsrörelsernas öppettider och serveringstider förlängs med en timme. På basnivå slopas kravet om att varje kund ska ha en egen sittplats inomhus. Dessutom införs begränsningarna på basnivån i Norra Karelen.

Förordningen träder i kraft torsdagen den 16 september 2021 och gäller till och med den 31 oktober 2021.

Begränsningarna för samhällsspridningsfasen gäller för förplägnadsrörelser i följande landskap från och med den 16 september: Egentliga Finland, Birkaland, Kymmenedalen, Nyland, Södra Karelen, Österbotten och Södra Österbotten.

Förplägnadsrörelserna får servera alkohol kl. 07.00–23.00 och hålla öppet kl. 05.00–24.00.

Restauranger vars huvudsakliga verksamhet är servering av alkohol får använda endast hälften av kundplatserna inomhus och utomhus. Övriga restauranger får på motsvarande sätt använda endast 75 procent av kundplatserna inomhus och utomhus.

Alla kunder i restaurangen ska såväl inomhus som utomhus ha en egen sittplats vid ett bord eller en motsvarande bordsyta. 

Kunderna ska inomhus hänvisas till egna sittplatser. Restaurangen ska utarbeta och ge kunderna anvisningar om hur det är tillåtet att röra sig inomhus i samband med att de kommer till restaurangen eller avlägsnar sig därifrån, besöker rökrum eller toalett- och tvättrum samt hämtar mat och dryck. I praktiken är det således inte tillåtet att ordna till exempel dans eller karaoke.

Begränsningarna för accelerationsfasen gäller för förplägnadsrörelser i följande landskap från och med den 16 september: Egentliga Tavastland, Päijänne-Tavastland, Norra Savolax, Mellersta Österbotten, Norra Österbotten, Kajanaland, Södra Savolax och Satakunta.

Förplägnadsrörelserna får servera alkohol kl. 07.00–01.00 och hålla öppet kl. 05.00–02.00. 

Restauranger vars huvudsakliga verksamhet är servering av alkohol får använda hälften av kundplatserna inomhus. Övriga restauranger får använda 75 procent av kundplatserna inomhus. 

Alla kunder ska fortsättningsvis ha en egen sittplats vid ett bord eller någon annan bordsyta. Antalet kundplatser är inte begränsat på uteserveringar. 

Begränsningarna för basnivån gäller för landskapet Åland, landskapet Mellersta Finland, landskapet Lappland och landskapet Norra Karelen från och med den 16 september

Här gäller inga särskilda begränsningar i fråga om antalet kunder eller serverings- och öppettiderna.

De allmänna kraven på hygien och avstånd mellan kunder gäller i alla områden.

Undantagen från begränsningarna ändras inte

Begränsningarna i förordningen gäller inte personalrestauranger eller försäljning av mat som avhämtas. Begränsningarna i fråga om öppettiderna gäller inte ombord på fartyg och luftfartyg som går i trafik mellan Finland och utlandet eller i trafik utomlands, och inte heller förplägnadsrörelser som finns i anslutning till distributionsstationer för flytande bränsle.

Mer information:

Jari Keinänen, direktör, social- och hälsovårdsministeriet, [email protected]

Regionförvaltningsverken svarar på frågor som gäller det praktiska genomförandet av begränsningarna.

Tillbaka till toppen