Hoppa till innehåll
Media

Begränsningarna av förplägnadsrörelser lättas upp ytterligare

social- och hälsovårdsministeriet
Utgivningsdatum 23.6.2021 11.34 | Publicerad på svenska 24.6.2021 kl. 11.24
Pressmeddelande 180/2021

Statsrådet har ändrat den förordning som begränsar förplägnadsrörelsers verksamhet med anledning av coronavirusepidemin. Lättnaderna genomförs i enlighet med förslaget som ministerarbetsgruppen för social- och hälsovård gav igår. Förordningen träder i kraft den 24 juni kl. 00. 

Begränsningarna i fråga om antalet kunder samt serverings- och öppettiderna slopas på basnivån. I praktiken gäller i områden som befinner sig på basnivån fortfarande endast de allmänna hygienkraven och skyldigheterna för kunder att upprätthålla tillräckliga avstånd, samt kravet på att kunderna ska ha en egen sittplats inomhus.

Restaurangernas öppettider och serveringstider utvidgas i områden som befinner sig i accelerationsfasen. 

I Päijänne-Tavastland och Egentliga Tavastland återgår man till de restriktioner som gäller för basnivån, det vill säga endast Nyland är fortfarande i accelerationsfasen.

Begränsningarna för förplägnadsrörelser på basnivån i landskapen Åland, Södra Österbotten, Kajanaland, Norra Österbotten, Mellersta Österbotten, Egentliga Finland, Norra Savolax, Norra Karelen, Mellersta Finland, Södra Savolax, Österbotten, Satakunta, Södra Karelen, Birkaland, Kymmenedalen, Päijänne-Tavastland, Egentliga Tavastland och Lappland från och med den 24 juni

Inga särskilda begränsningar i fråga om antalet kunder eller serverings- och öppettiderna.

Gällande allmänna krav på hygien och avstånd mellan kunder:

  • Restaurangerna ska på ett synligt sätt informera anländande kunder om att personer som har symtom som kan vara ett tecken på coronavirusinfektion inte får besöka förplägnadsrörelsen. 
  • Restaurangerna ska se till att kundernas vistelse ordnas tillräckligt glest och att kundplatserna är belägna tillräckligt långt från varandra.
  • Restaurangerna ska se till att utrymmena och ytorna rengörs och att kunderna får möjlighet att rengöra händerna.
  • Restaurangerna ska göra upp en skriftlig plan över hur rörelsen fullgör de skyldigheter och iakttar de begränsningar som föreskrivits för dess verksamhet och användning av utrymmen inomhus och utomhus.
  • Alla kunder i förplägnadsrörelsen ska ha en egen sittplats vid ett bord eller en motsvarande plan yta.
  • De ovan nämnda begränsningarna i fråga om kundplatser gäller inte uteserveringar.

Begränsningarna för förplägnadsrörelser i accelerationsfasen i landskapet Nyland från och med den 24 juni

Alkohol får serveras kl. 07.00–00.00 och förplägnadsrörelser får hålla öppet kl. 05.00–01.00. 

Restauranger vars huvudsakliga verksamhet är servering av alkohol får använda hälften av kundplatserna inomhus. Övriga restauranger får använda 75 procent av kundplatserna inomhus. Alla kunder ska fortsättningsvis ha en egen sittplats vid ett bord eller någon annan bordsyta. 

På uteserveringar behöver kunderna inte längre ha egna sittplatser, men man ska man se till kunderna håller avstånden. Antalet kundplatser är inte begränsat på uteserveringar.

De allmänna kraven på hygien och avstånd mellan kunder gäller också i områden som befinner sig i accelerationsfasen.

Undantagen från begränsningarna ändras inte

Begränsningarna i förordningen gäller inte personalrestauranger eller försäljning av mat som avhämtas.

Begränsningarna i fråga om öppettiderna gäller inte ombord på fartyg och luftfartyg som går i trafik mellan Finland och utlandet eller i trafik utomlands, och inte heller förplägnadsrörelser som finns i anslutning till distributionsstationer för flytande bränsle.

Mer information:
Ismo Tuominen, regeringsråd, [email protected]

Tillbaka till toppen