Hoppa till innehåll
Media

Begränsningar av alkoholservering och öppettider hos förplägnadsrörelser – användningen av coronapass begränsas

social- och hälsovårdsministeriet
Utgivningsdatum 22.12.2021 16.40 | Publicerad på svenska 23.12.2021 kl. 12.44
Pressmeddelande 418/2021

Statsrådet har ändrat den förordning som begränsar förplägnadsrörelsers verksamhet med anledning av coronaepidemin. Användningen av covidintyget som coronapass begränsas under tre veckor från och med den 24 december 2021. Dessutom införs sådana begränsningar av förplägnadsverksamheten som är nödvändiga för att förhindra att epidemin sprids i landskapet Norra Savolax och begränsningarna slopas i landskapet Åland.

Förordningen träder i kraft den 24 december kl. 00.

Begränsningar för områden med samhällsspridning från den 24 december kl. 00

Begränsningar för områden med samhällsspridning gäller landskapen Nyland, Egentliga Finland, Satakunta, Egentliga Tavastland, Birkaland, Päijänne-Tavastland, Kymmenedalen, Södra Karelen, Mellersta Finland, Österbotten, Södra Österbotten, Mellersta Österbotten, Norra Österbotten, Lappland, Norra Savolax samt Södra Savolax sjukvårdsdistrikt.

Serveringen av alkohol ska upphöra i alla restauranger kl. 17, och restaurangerna får hålla öppet för kunder kl. 05–18. Begränsningen gäller i fortsättningen även restauranger som inte serverar alkoholdrycker (bl.a. caféer och snabbmatsrestauranger).

Förplägnadsrörelser vars huvudsakliga verksamhet är servering av alkohol får använda endast hälften av kundplatserna inomhus och utomhus. Övriga förplägnadsrörelser får endast använda 75 procent av kundplatserna inomhus.

Alla kunder i förplägnadsrörelsens lokaler inomhus ska ha en egen sittplats vid ett bord eller en motsvarande bordsyta.

Som ett alternativ till de ovannämnda begränsningarna har aktören kunnat kräva att kunderna uppvisar covidintyg.

Tillfälliga ändringar i användningen av covidintyg från den 24 december kl. 00

Användningen av covidintyget som coronapass begränsas från och med fredagen den 24 december så att serveringen upphör i alla förplägnadsrörelser kl. 21, trots att coronapasset används, och restaurangen får hållas öppen för förplägnadsverksamhetens kunder fram till kl. 22.

Från och med tisdagen den 28 december befriar användningen av coronapass inte längre förplägnadsrörelserna från de begränsningar som ställts på dem. Serveringen av alkohol upphör i alla förplägnadsrörelser kl. 17. Restauranger vars huvudsakliga verksamhet är servering av alkohol får hålla öppet till kl. 18. Restauranger som serverar mat får dock hållas öppna till kl. 20 genom att kräva att kunderna uppvisar covidintyg.

Begränsningen i användningen av covidintyg gäller till och med den 20 januari 2022.

Begränsningarna för förplägnadsrörelser i landets övriga områden från den 24 december kl. 00

Här gäller inga särskilda begränsningar i fråga om antalet kunder eller serverings- och öppettiderna.

De allmänna kraven på hygien och avstånd mellan kunder gäller i alla områden.

Trots att kravet på covidintyg inte längre befriar från begränsningar såsom tidigare, har restaurangerna under hela öppettiden rätt att kräva att kunderna visar upp covidintyg.

Undantagen från begränsningarna ändras inte

Begränsningarna i förordningen gäller inte personalrestauranger eller försäljning av mat som avhämtas. Begränsningarna i fråga om öppettiderna gäller inte ombord på fartyg och luftfartyg som går i trafik mellan Finland och utlandet eller utomlands, och inte heller förplägnadsrörelser som finns i anslutning till distributionsstationer för flytande bränsle.

Ytterligare information:

Ismo Tuominen, regeringsråd, social- och hälsovårdsministeriet, [email protected] 

Regionförvaltningsverken svarar på frågor om det praktiska genomförandet av begränsningarna.

Tillbaka till toppen