Hoppa till innehåll
Media

Begäran om utlåtande om temporära bestämmelser om covid-19 i lagen om smittsamma sjukdomar

social- och hälsovårdsministeriet
Utgivningsdatum 12.11.2021 17.06 | Publicerad på svenska 15.11.2021 kl. 12.40
Pressmeddelande 342

Social- och hälsovårdsministeriet ber om utlåtanden om regeringens proposition om en temporär ändring av lagen om smittsamma sjukdomar. Remisstiden går ut den 18 november 2021.

De temporära bestämmelserna i lagen om smittsamma sjukdomar upphör att gälla vid årsskiftet. Bestämmelserna gäller bland annat hälsosäker inresa, Coronablinkern, restriktioner i fråga om lokaler och verksamhet i syfte att hindra smittspridning samt covidintyget. Giltighetstiden för de temporära bestämmelserna i lagen om smittsamma sjukdomar föreslås bli förlängda till utgången av juni 2022 i huvudsak oförändrade.

I propositionen föreslås det att bestämmelserna om temporär begränsning av antalet passagerare i persontrafiken och om temporär stängning av utrymmen ändras. Incidensen av covid-19 ska strykas bland de föreskrivna kriterierna för myndigheternas beslutsfattande. Tillämpningen av bestämmelsen förutsätter att smittklustren i området är betydande och att de kan medföra risk för omfattande spridning av nya smittor i området.

I propositionen föreslås det att giltighetstiden för bestämmelserna om hälsosäker inresa under covid-19-pandemin samt giltighetstiden för bestämmelserna om temporär begränsning av och tillsyn över förplägnadsrörelsers verksamhet förlängs. Dessutom förlängs giltighetstiden för bestämmelserna om särskilda hygienkrav i persontrafiken och övriga tjänster och om temporär begränsning av verksamheten när epidemiläget kräver det. I propositionen föreslås det också att bestämmelserna om covidintyget och Coronablinkern förlängs. Bestämmelserna om användningen av covidintyg preciseras genom att användningen riktas till att gälla öppettiderna för offentliga tillställningar och utrymmen.

I propositionen föreslås det också att bestämmelsen om anmälan om tidtabeller och rutter under covid-19-epidemin i lagen om transportservice förlängs till den 30 juni 2022. 

Ytterligare information:

Liisa Katajamäki, regeringsråd, social- och hälsovårdsministeriet, [email protected]
Maija Neva, jurist, social- och hälsovårdsministeriet, [email protected]
Silja Ruokola, regeringsråd, kommunikationsministeriet, [email protected] (lagen om transportservice) 

Tillbaka till toppen